Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

 

Juhend

 

I. Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2012.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

 

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 18.-20.mail 2012.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 18.mail kell 15.00, 19.mail kell 10.00, 20.mail kell 9.00.

 

III. Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi,
kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, mobiil 505 4006.

 

IV. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava  

Reedel 18.mai

Suur saal
15.00              Liikuv märk  (30+30)     mehed

Laupäev, 19. mai

Suur 50 m tiir
10.00     3 x 40 lasku      1 vahetus     mehed, meesjuuniorid (1992.a. sünd. ja hiljem)

Väike 50 m tiir Sius Ascor
10.00     3 x 20 lasku      3 vahetust    naised, naisjuuniorid (1992.a. sünd. ja hiljem)

25 m tiir
10.00     Standardpüstol 20+20+20     3 vahetust    mehed, meesjuuniorid
13.00     Spordipüstol 30+30              5 vahetust     mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid  

Liikuva märgi tiir
10.00     Jooksev metssiga (30+30) mehed

  

Pühapäev, 20.mai

 

Väike 50 m tiir Sius Ascor
9.00     60 lasku lamades                    4 vahetust  naised, naisjuuniorid

Suur 50 m tiir
9.00      60 lasku lamades                   2 vahetust     mehed, meesjuuniorid,
14.00    60 lasku vabapüstol                1 vahetus     mehed, meesjuuniorid 

25 m tiir
9.00        Olümpiakiirlaskmine              5 vahetust      mehed, meesjuuniorid

 

Liikuva märgi tiir
10.00     Jooksev metssiga (20+20) vahelduv kiirus     mehed

 

VI. Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.
Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid
programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures
I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 

VII. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

 

VIII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 5 EUR iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. 1120119799 või sularahas võistluspaigas.

 

IX. Registreerimine

1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 14. maiks 2012.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 745 6582 või mobiil 505 4006.

 

X. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

EMSL Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner