Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jahilaskmises (CSP)

Juhend

I Eesmärk

1. Populariseerida jahilaskmist.
2. Selgitada EMSL Jõud 2012.a. meistrid ja parimad võistkonnad jahilaskmises (CSP).

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 7.juulil 2012.a. kell 10.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses (Elva Jahilasketiirus).

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi MTÜ Elva Jahilaskeklubi.

IV Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõiki jahilaskureid.
Võiskonnad komplekteeritakse klubide, valdade, linnade või maakondade võistlejatest.
Võistkonda kuulub kolm laskurit.  

V Võistluste programm

Lastakse 3x25 märki CSP (COMPAK SPORTING).
Võistlus peetakse vastavalt FITASC reeglitele. 

VI Arvestus

Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kolme võistleja tabamused.

VII Autasustamine

Individuaalarvestuses I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
Võistkondade liikmeid kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VIII Majandamine

Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 25 € iga laskuri kohta ja see tasutakse võistluspaigas või ülekandega MTÜ Elva Jahilaskeklubi arvele 221044249046.

IX Eelregistreerimine

Eelregistreerimine kodulehel www.jahilaskmine.ee või http://www.joud.ee/est/g161/
Eelregistreerimine teha hiljemalt 3.juuliks 2012.a.
Vajadusel võib ka registreeruda saates osavõtjate nimed e-mailile info@jahilaskmine.ee 
Vahetuste nimekirjad avaldatakse www.jahilaskmine.ee ning võistlustulemused www.jahilaskmine.ee ja www.joud.ee .

Täiendav info: Andres Kõiva 502 7776.

X Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
MTÜ Elva Jahilaskeklubi


 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner