Eestimaa Spordiliit  Jõud meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses

Juhend

I Eesmärk

-          Populariseerida sangpommi kahevõistluse harrastamist Eestimaal;
-          selgitada  EMSL Jõud 2012.aasta meistrid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 30.juunil 2012.a algusega kell 11.30 Paikusel.
Mandaat kuni 9.30 võistluspaigas, kaalumine 10.00-10.30 võistluspaigas.

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtma maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud, võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Valdi Killing, telefon 565 07474.

V Programm ja paremusjärjestuse selgitamine

Võistlused on individuaal- võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1994. aastal ja hiljem.
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Täiskasvanud võistlevad 24 kg sangpommiga järgmistes kehakaaludes: -63, -68, -73, -78, -85, -95 ja +95 kg.
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75 ja +75 kg.
Naised võistlevad 12 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -68 ja +68 kg.
Individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1
ja tõukamine 2 punkti.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalsed kohapunktid, kusjuures I koht annab 11 punkti,
II - 9 p, III - 8 p jne.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI Autasustamine

Sangpommi kahevõistluses kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.  
Üldvõitjat maakonna võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks  5 eurot võistleja kohta tasuda hiljemalt 28.juuniks Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele 10902000890007

 Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII Registreerimine

1.      Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/  
hiljemalt 28.juuniks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita
ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse
ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega
.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 

  
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner