17. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND

I.  Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest
ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 2.-3. augustil 2012 aastal Saaremaal Pöide vallas Tornimäel.
Saabumine neljapäeval, 2.augustil kell 12.30 - 13.00 Tornimäe Põhikooli http://www.torni.edu.ee/ juurde.

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab  Pöide Vallavalitsus ja MTÜ Pöide Spordiselts koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja
Saaremaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v.a. jalgratas.

V. Spordialade programm

1.      Kuulijänn
2.      Bagisõit
3.      Laskmine
4.      Jalgrattakross
5.      Toobi tühjendamine
6.      Sulgpall
7.      Sõudmine
8.      Sudoku
9.      Taldrikute täpsusvise
10.    Orienteerumine

VI. Paremuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub kümnest alast
seitsme parima alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab
parema koha eakam võistleja.

Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.  
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

VII. Autasustamine

1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kolme paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.

Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
2. Vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I – III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
3. Igal spordialal autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.

VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 115 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 35 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 23.juuliks 2012.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda  MTÜ Pöide Spordiselts arvele.
Erandkorras saab registreerida võistluspaigas ja siis on osavõtumaksu tasumine ainult sularahas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Võistluspäeval tulijale soovitan 11.25 Virtsust väljuvat parvlaeva, kui just ära ei eksi, siis jõuad sellega tulles just õigeks ajaks Tornimäele.
Parvlaevade info http://tuulelaevad.ee/

Kes soovib tulla varem või lahkuda hiljem, siis majutuse kohta info Muhu saarelt Koguva küla Vanatoa Turismitalust http://www.vanatoa.ee/,
märksõnaks „vallajuht“.

 

Info ja registreerimine

Pöide Vallavalitsus

Jüri Linde
telefon 4521175, 5230711
e-mail jyri.linde@poidevald.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE SAAREMAALE!

 

Ajakava

Neljapäev, 2.august

12.30 Saabumine ja registreerimine
13.00 Lõunasöök Tornimäe Põhikooli sööklas
13.30 Võistluste avamine Tornimäe Rahvamaja ees
14.00 Kuulijänn, Bagisõit, Laskmine
17.00 Rattakross
18.00 Majutus
18.30 Toobi tühjendamine ja saun
          Õhtusöök


Reede, 3.august

8.30-9.00 Hommikusöök
9.30  Sudoku
10.00 Sulgpall
12.00 Sõudmine
13.30 Taldrikute täpsusvise
13.45 Orienteerumine
14.30 Lõunasöök
15.00 Lõpetamine ja autasustamine

 

Võistlusalade kirjeldus

1.      Kuulijänn

Võistlus toimub Tornimäe Põhikooli staadionil. Tegu on viievõistlusega – heidetakse erinevatest asenditest
(parem käsi, vasak käsi, eest jalge vahelt, üle pea seljaga heitesuuna poole, pea kohalt).

2.      Bagisõit

Võistlus toimub Tornimäe Põhikooli vahetus läheduses.
Võistlejad läbivad aja peale etteantud distantsi. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

3.      Laskmine

Võistlus toimub Tornimäe Põhikooli vahetus läheduses.

4.      Jalgrattakross

Võistlus toimub Pöide terviserajal. Ühisstart ja raja pikkus ca 3 km.

Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.

5.      Toobi tühjendamine

Võistlus toimub Vanatoa Turismitalus http://www.vanatoa.ee/ . Täpsustub kohapeal.

6.      Sudoku

Võistlus toimub Vanatoa Turismitalus. Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne.
Paremusjärjestuse määrab õigeks lahenduseks kulutatud aeg.

7.      Sulgpall

Võistlus toimub Orissaare spordihoones http://spordihoone.onepagefree.com/ .
Võistluse läbiviimise süsteem selgub kohapeal. Võimalusel võta kaasa oma reket ja kindlasti vahetusjalatsid.

8.      Sõudmine

Võistlus toimub Orissaares Illiku laiul aja peale. Korraldaja tagab paadi, aerud ja päästevesti.

9.      Taldrikute täpsusvise

Võistlus toimub Tornimäe Põhikooli juures. Igal võistlejal 20 viset. Paremusjärjestuse määrab tabatud visete arv.

10.  Orienteerumine

Võistlus toimub Tornimäe keskuses ja selle vahetus läheduses. Rada sisaldab valik-, suund- ja siseorienteerumist.
Keelatud kasutada naastudega jalatseid.

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner