Eestimaa Spordiliit Jõud 2012. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend

I  Eesmärk

1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis.
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi. 
3. Selgitada EMSL Jõud 2012. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.      

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 11.augustil 2012.a. SA Võru Spordikeskuse staadionil (Räpina mnt 3a) algusega kell 12.00.

III  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Võrumaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik on Margus Koor, telefon 521 7490, e-post marguuss@gmail.com  

IV  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel ning külalisvõistlejail.
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.     

V  Vanuseklassid ja programm

B- klass           poisid ja tüdrukud         sünniaastad 1997 - 1998
A- klass           noormehed ja neiud      sünniaastad 1995 - 1996
M- klass          mehed                         sünniaastad 1973 - 1994
N- klass           naised                         sünniaastad 1978 - 1994
NV- klass         naisveteranid               sünniaastad 1977 ja varem sündinud
MV- klass        meesveteranid              sünniaastad 1972 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m (ühes vanusegrupis)
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB, TA, N, NV
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)        

VI  Tehnilised tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B      -           140 cm
Neiud A           -           140 cm
Naised             -           140 cm
Naisveteranid   -           130 cm
Poisid B          -           150 cm
Noormehed A   -           160 cm
Mehed             -           170 cm
Meesveteranid  -           150 cm       

2. Heitevahendite kaalud
kuul ketas oda
Tüdrukud B 3 kg 0,75 kg 400 g
Neiud A 3 kg 1 kg 500 g
Naised 4 kg 1 kg 600 g
NV 4 kg 1 kg 600 g
Poisid B 4 kg 1 kg 500 g
Noormehed A 5 kg 1,5 kg 600 g
Mehed 7,26 kg 2 kg 800 g
MV 7,26 kg 2 kg 800 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.

4. Väljakualadel on kõikidele neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 20 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist
ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne.
Teatejooksudes koefitsent 2,0
Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

VIII  Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega.
Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/   hiljemalt 10.augustiks 2012.a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti aadressil merike.oun@gmail.com ning võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust.     

X  Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 5 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Võrumaa Spordiliidu arveldusarvele 10402007148003 SEB pangas.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.  

XI Üldiselt

1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Võrumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner