EMSL "Jõud" noorte võistkondlikud esivõistlused lauatennises
J U H E N D

1.Eesmärk  ja ülesanne
Võistluste  eesmärgiks  on pakkuda  noortele lauatennisistidele  võistlusvõimalusi.
Selgitada  välja   EMSL "Jõud"  2004.a. parimad   noortevõistkonnad lauatennises.

II Aeg ja  koht
Võistlused  toimuvad    28.novembril  2004.a. Raplamaal  Märjamaa vallas Valgu klubis.
Võistluste  algus kell 11.00.Mandaat kell 10.00-10.45 võistluspaigas.

III  Osavõtjad
Osa  võivad  võtta  kõik   noorte võistkonnad, millised  on komplekteeritud  maakondades ja  maakondade  linnades  elavatest  või  maakondades  registreeritud  klubide  sportlastest.Võistlused toimuvad  kolmes  vanuserühmas:
1985-1988.a. sünd.       2 poissi ja  1  tüdruk
1989-1991.a. sünd.       2 poissi  ja 1  tüdruk
1992.a. sünd. ja noorem. 2 poissi ja 1 tüdruk

IV Võistluste  korraldamine  ja läbiviimine
Võistlused  korraldab  EMSL "Jõud"  ja viib läbi  Rapla Maakonna Spordiliit.
Võistluste  läbiviimise  süsteem pannakse paika   võistluspaigas  sõltuvalt  kohaletulnud  võistkondade  arvust.

V  Autasustamine
Iga vanusegrupi kolme  paremat   võistkonda  autasustatakse  diplomitega, võistkondade  liikmeid  vastavalt kuld-, hõbe- või  pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seostud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks  50.- EEK iga  võistkonna (2 P x 1 T) kohta ja see tasutakse  võistluspaigas läbiviijale.

VII Registreerimine
Osavõtust  informeerida  hiljemalt  25.nov. 2004.a. läbiviijat  (Allar Oviir  5065305) Rapla Maakonna  Spordiliit  -48 55481(Helle Kruus).

VIII  Ü l d i s e l t
Kõik antud  juhendis  määratlemata küsimused lahendab  läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner