Eestimaa Spordiliit Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis
Juhend

I          Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a meistrid noorte võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 27.oktoobril 2012.a Mesikäpa spordihallis, Kesk 25, Põlva.
Mängude algus 27.oktoobril kell 09.30.

III       Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade võistkonnad, mis on komplekteeritud 1998.aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks nii poistele kui tüdrukutele on 9 mängijat ja treener.

IV       Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Põlva Maakonna Spordiliit.
Kontakt: Ingrid Muuga, telefon 79 94 637, mobiil 517 5848, e-post polvasport@gmail.com
Võistluste peakohtunik on Vendu Suurmann, mobiil 5656 0704.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V         Autasustamine

Võitjat võistkonda nii poiste kui tüdrukute arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI       Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda Põlva Maakonna Spordiliidu a/a 1120241719, Swedbank  hiljemalt 22.oktoobriks.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII      Registreerimine

Registreerimine teostada hiljemalt 22.oktoobriks 2012.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII    Üldiselt

Võimalik tellida majutust ja toitlustust.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Maakonna Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner