Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrid meeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15. - 16. septembril 2012.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 15. septembril kell 13.00.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 35.- eurot tuleb tasuda Käsipalliklubile Viljandi HC.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Registreerimine teostada hiljemalt 12.septembriks EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.


Erandkorras telefonil 5183807 (Lembit Nelke) või e-postiga lembitnelke@hot.ee .

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Lembit Nelke.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner