Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrivõistlused judos

Juhend

I.            Eesmärk

  1. Populariseerida judot ning pakkuda täiendavaid võistlusvõimalusi.
  2. Välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrid ja paremad maakonnad judos.

II.            Aeg ja koht

Võistlused viiakse läbi 20.oktoobril 2012.a. A Le Coq spordihoones (Ihaste tee 7, Tartu)
Võistluste algus kell 12.00, kaalumine kell 10.30-11.00 võistluspaigas.

III.            Juhtimine ja korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Judoklubi DO.
Võistluste peakohtunik on Andres Põhjala, mobiil 5096511, e-post do@do.ee
Võistlused viiakse läbi IJF võistlusmääruste järgi.

IV.            Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised. Lisaks maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavatele sportlastele
on lubatud osalema välisvõistlejad.
Võistlustel võivad osaleda 1996.a. ja varem sündinud mehed ja naised, kes on tasunud osavõtumaksu.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V.            Programm ja võitjate selgitamine

Võistlused on individuaal- võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba ning võistkonna suurus ei ole piiratud.

Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 kg
Naised: -48; -52; - 57; -63; -70; -78; +78 kg

Võistlusaeg meestel 5 minutit, naistel 4 minutit. Lisaaeg meestel 3 minutit, naistel 2 minutit.
Nõutav vähemalt 3.kyu ning valge ja sinine kimono.
Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult.
Võistkondlik arvestus toimub maakondade vahel. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid,
kusjuures I koht kehakaalus annab 11p; II koht - 9 p; III koht 8 p. jne. Võitu mittesaanud võistleja võistkonnale punkte ei too.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI.            Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VII.            Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 18.oktoobriks 2012.a.

Teha tuleb nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi vastavalt Eesti Judoliidu vormile.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti aadressil do@do.eeVIII.            Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks on 5 eurot võistleja kohta, mis tasutakse kaalumisel või ülekandega Judoklubile DO arveldusarvele  10152001598006 SEB pangas
või 221031615405 Swedbangas.
Võistleja lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.


Täiendav informatsioon:
Andres Põhjala 5096511, e-post do@do.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud
Judoklubi DO

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner