Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne
1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub 1. detsembril 2012.a.  Pärnu Spordihallis, aadress Pärnu Riia mnt.129    

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit koostöös Pärnumaa Maleklubiga.
Võistluste peakohtunik on Eiki Lehemets, telefon 55663688;

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:
A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1994.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 1998.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2002.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.

Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.
A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis.

Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale.
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.

Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid(nt sisselülitatud mobiiltelefon).
Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib
olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes
määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Perfeckti.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: 
     a) Buchholzi koef.
     b)omavaheline kohtumine


V Ajakava
Registreerimine             10.00 – 10.55
Võistluste avamine        11.00 – 11.10
   I voor                          11.10 -  11.40
   II voor                         11.45 -  12.15
   III voor                        12.20 -  12.50
   IV voor                        13.00 -  13.30
   V voor                         13.40 -  14.10
   VI voor                        14.20 – 14.50
   VII voor                        15.00 –15.30
Võistluste lõpetamine     15.40
 

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. 

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 4 eurot täiskasvanud võistleja ja 2 eurot noore kohta ja see tasutakse Pärnumaa Spordiliidu
a/a-le 10902000890007  27. novembriks.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
 

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 27. novembriks 2012. a  teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta, maakonna
e-mailile
eiki.lehemets@gmail.com või e-mailile kaiu.kustasson@parnumaa.ee
 
IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, Võistluse ajal läbiviija.

Täiendav info
Kaiu Kustasson   514 9380


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner