Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. noormeeste meistrid käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15.- 16. novembril 2012.aastal Põlvas Mesikäpa Hallis ja Põlva Spordikeskuses.
Mängude algus neljapäeval, 15. novembril kell 17.00.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused käsipallis noormeestele on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 1999. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Maakonna Spordiliit koos Põlva Käsipalliklubiga.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda Põlva Maakonna Spordiliidu a/a 1120241719, Swedbank hiljemalt 22.oktoobriks. Osavõtumaksu on võimalik tasuda kohapeal sularahas.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

Majutamine Põlva Spordihoones (Metsa 7) – kontakt - Taima Nurm 79 94 575, 51 09 658.
Toitlustamine Põlva ÜG sööklas, tasumine sularahas, toidukordade maksumuse ja menüü edastame.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Kalmer Musting - telefon 5187454, e-post kalmermusting1964@hot.ee

Eelregistreerimine teha hiljemalt 10.novembriks. 

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Maakonna Spordiliit
Põlva Käsipalliklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner