10. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND

I. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest
ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 21.- 22.veebruaril 2013 Tahkuranna vallas Pärnumaal.
Saabumine neljapäeval, 21.veebruaril kella 11.00 - 12.00 Jõulumäe Tervisespordikeskusesse.
Koduleht: http://www.joulumae.ee

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:

-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Tahkuranna Vallavalitsus koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja Jõulumäe Tervisespordikeskusega.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija va auto ja suusad. Suuski on võimalik rentida Jõulumäe Tervisespordikeskusest.

V. Spordialade programm

1.      discgolf
2.      jahilaskmine CSP
3.      jääkeegel
4.      mõttemäng
5.      suusatamine
6.      autosõit
7.      korvpalli visked
8.      noolevise
9.      sulgpall
10.    sõudeergomeeter

VI. Paremuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub kümnest  alast
seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.  
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

VII. Autasustamine

1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kolme paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.     
Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
2. Vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I – III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
3. Igal spordialal  autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.

VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 120 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 7.veebruariks 2013.a.
(nimi, sünniaeg, omavalitsus, amet  ning arve koostamiseks vajalikud andmed).  
Osavõtumaks  tuleb väljastatud arve alusel kanda Tahkuranna Vallavalitsuse arvele
SEB Pangas 10902001672004, märksõnaks juhtide talimängud.
Erandkorras saab registreerida võistluspaigas ja siis on osamaksu tasumine ainult sularahas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine:
Karel Tölp
Vallavanem
tel 56 673 533
e-post karel.tolp@tahkuranna.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!


OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÄRNUMAALE!

 

Ajakava

Neljapäev, 21.veebruar
 
11.00 -11.30 - Kogunemine Jõulumäe Tervisespordikeskuses
                        majutamine
11.45               Lõuna
12.15               Avamine
13.00 – 15.00  Discgolf ja jahilaskmine CSP
15.00 – 17.00  Jääkeegel 
17.15               Mõttemäng    
18.00               Suusatamine
19.00               Saun
21.00               Õhtusöök, peoõhtu

Reede, 22.veebruar

8.00 – 8.45      Hommikusöök
9.00                 Autosõit                  
10.30               Korvpalli visked ja noolemäng
11.00               Sulgpall
12.30               Sõudeergomeeter
13.00               Lõunasöök Jõulumäel
14.00               Lõpetamine, autasustamine Jõulumäel


Võistlusalade kirjeldus

Võistluste ajakavas ja spordialade valikus võib tulla muudatusi olenevalt ilmastikuoludest.


1.      Jahilaskmine CSP
       Toimub Jõulumäel. Lastakse kokku 15 märki. Kogu vajalik tehnika ja koolitus Pärnumaa Jahiseltsi poolt.     
       Paremusjärjestuse määrab tabamuste arv.

 2.      Discgolf
       Mängitakse spetsiaalsete Jõulumäe discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga  
       tabada discgolfi korvi. Mängitakse 7 korvi. Paremuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

 

3.      Jääkeegel

       Jääkeegli kivide libistamine jääl täpsusele. Alagruppide arv ja voorude arv selguvad kohapeal.

       Mängitakse looduslikul jääl.

 

4.      Mõttemäng

      Toimub Jõulumäel. Paremusjärjestuse määrab ülesande lahendamiseks kulutatud aeg.

 

5.      Suusatamine
Toimub Jõulumäel. Distants 3 km, eraldistart. Sõidetakse vabastiilis. Stardikohtade määramisel arvestatakse
eelmiste aastate KOV juhtide võistluste tulemusi.
Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.

6.      Autosõit
Sõidetakse oma autodega, soovi korral võimalik auto saada korraldajalt, kuid seda ainult eelneva kokkuleppe alusel korraldajaga.
Kasutatav auto ei või olla 4WD. Rehvidest on lubatud tavalised tänavasõiduautode rehvid õiges mõõdus naeltega
nn. pakiauto naeltega rehvid on keelatud.
Võistluse läbiviimise koht sõltub ilmast.     

7.      Korvpalli visked
      Toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
      Paremuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

8.      Noolevise
     Toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Klassikaline noolevise (mitte Darts). Igal võistlejal on 11 viset
     (3 m distantsilt), arvesse läheb 10 paremat tulemust. Võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.

9.      Sulgpall
      Võistlus toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Võistluse läbiviimise süsteem selgub kohapeal.
      Võimalusel võta kaasa oma reket ja kindlasti vahetusjalatsid.

10.  Sõudeergomeeter
      Võistlus toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Distants 500 m. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

 
 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner