Maakoolide võistkondlikud esivõistlused males

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda maakoolide õpilastele võistlusvõimalusi ja propageerida maleharrastust koolinoorte seas. Selgitada parimad koolide malevõistkonnad.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub 22. jaanuaril 2005.a. algusega kell 11.00 Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli tn.1)

III Osavõtjad
Osa võtma oodatakse maakoolide 4- liikmelisi võistkondi kahes vanuseastmes:
nooremad 3.-6. klassi ja vanemad 7.-9.kl. õpilastest.
Kool võib osa võtta ühe või mitme võistkonnaga ühes või mõlemas vanuseastmes.

IV Võistluste korraldus
Võisteldakse eraldi kahes vanuserühmas võistkondlike matšidena. Ajakontroll partiile 20 minutit. Olenevalt kohaletulnud võistkondade arvust mängitakse 5-7 vooru kas turniiri- või šveitsisüsteemis.
Võistluse läbiviija ja peakohtunik on Aksel Rei.
Tel. 56957662.

V Autasustamine
Esimesele kohale tulnud võistkondi autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega. Võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VI Registreerimine
Osavõtust teatada hiljemalt 20. jaanuariks 2005.a. peakohtunikule või koolile (tel. 38 50 824 või fax 38 50 824).
Võistkondade saabumine 22. jaanuaril 2005.a. kell 10.00-10.45.

VII Majandamine
Osavõtuga tekkivad kulud kannab võistkonna lähetaja. Võistlusruumid võimaldab Paide Ühisgümnaasium.
Autasustamisega ja võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kannab EMSL "Jõud".

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner