Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" täiskasvanute meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada maaspordi liidu 2005.a. meistrid  lauatennises meestele ja naistele kõigis mänguliikides.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12. märtsil 2005.a. Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumi võimlas.
Saabumine võistluspaika kuni kella 11.00-ni.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta võistlejad MSL "Jõud" maakondade spordiühendustest.
Vanusepiirangut ei ole.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Haapsalu Spordiliit "Läänela".
Heikki  Sool 5205204
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõigis mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 50.- EEK võistleja kohta ja
see tasutakse läbiviijale. Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik. Osavõtust teatada hiljemalt  7.märtsiks läbiviijale.
(H.Sool   5205204).

EMSL"Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner