Eestimaa Spordiliit Jõud 2013.a. meistrivõistlused tõstmises ja sangpommi kahevõistluses

Juhend

I. Eesmärk

 1. Populariseerida raskejõustiku alasid. 
 2. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2013.a. meistrid  tõstmises ja sangpommi kahevõistluses
 3. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus  tõstmises ja sangpommis.
   

II. Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad  23.märtsil 2013.a. Sindi Gümnaasiumis (Kooli 9).
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas.
Kaalumine sangpommis 10.30-11.30 võistluspaigas.
Tõstmises kaalumine      10.00-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 11.45 spordihoonesse.

III. Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit koostöös Sindi spordiklubiga "Kaljuga“
Võistluste peakohtunikud:
tõstmises - Juhannes Kask, tel. 5295083,
sangpommis - Valdi Killing, tel.56507474
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm

1. Tõstesport

Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg; -105,0  kg  ja +105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus
annab 11 punkti, II koht - 9 punkti, III koht - 8 punkti jne.Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

Väljaspool arvestust toimub võistlus naistele. Naised võistlevad absoluutkaalus ning neid autasustatakse
vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga.

 2. Sangpommi kahevõistlus

Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja kuni18- aastastele noormeestele.
Võistkonna suurus piiramatu.
Noormehed -18 a.  kehakaaludes -75 kg ja + 75 kg;                                            16 kg sangpomm
Mehed                    kehakaaludes -68kg,-73 kg,-78 kg, -85 kg,-95 kg, + 95 kg.   24 kg sangpomm
Naised                    kehakaaludes -68 kg ja + 68 kg                                             12 kg sangpomm

Individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse individuaalsed kohapunktid, kusjuures I koht annab 11 punkti, II koht 9 punkti, III koht 8 punkti jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.

Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

 1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
  Juhannes  Kask tel. 5295083;kask.juhannes@gmail.com;
 2. Õie Killing tel.53325393;oie.killing@spatervis.ee;
Registreerimine teha hiljemalt 21.märtsiks 2013.a.
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

 1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
 2. Osavõtumaks tasutakse Pärnumaa Spordiliidu a/a-le 10902000890007 esitatud arvete alusel .
 3. Osavõtumaksuks on  5 EUR võistleja kohta.
 4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.


  Eestimaa Spordiliit Jõud
  Pärnumaa Spordiliit

   
   
  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner

  banner