Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2013.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 24.märtsil 2013.a. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses.

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit.

IV Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:

a) 60 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sünd. 1969-1994)
   - meesveteranid (sünd. 1968 ja varem)

b) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - naised (sünd. 1969-1994)
   - naisveteranid (sünd. 1968- varem)
   - neiud (sünd. 1995 ja hiljem)
   - noormehed (sünd. 1995 ja hiljem)

Ajakava:

Avamine 9.30   suur saal (tiir)

Püstol ja püss 60 lasku      

mehed, meesveteranid    

I vahetus 

10.00 - 11.45

II vahetus

12.00 - 13.45 

III vahetus

14.00 - 15.45

IV vahetus

16.00 - 17.45 

Püss ja püstol 40 lasku

naised, naisveteranid, neiud, noormehed

I vahetus

10.00 - 11.15

II vahetus

11.30 - 12.45

III vahetus

13.00 - 14.15

IV vahetus

14.30 - 15.45

V vahetus

16.00 - 17.15

Vajadusel täiendav vahetus

 

Võistluste orienteeruv lõpetamine 18.30

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid,
kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II -47 p, III - 45 p, 4.- 43 p, 5- 42  jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.          

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv

VI  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga. II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on  5 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Pärnumaa Spordiliit a/a nr. 1090200089000, 
arve esitamise soov saata e-mailile kaiu.kustasson@parnumaa.ee).


Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Majutuse vajadus teatada eelregistreerimisel.

VIII  Registreerimine

Registreerimine teostada arvuliselt harjutuste kaupa hiljemalt 14.märtsiks 2013.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja
salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad
.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

 

IX. Info

Võistluste info:       Alar Palk, mobiilil 514 6193 või telefon 4457194 (õhtuti) või e-mail alarpalk@hot.ee .
Üldinfo:                  Kaiu Kustasson, mobiil 514 9380.

NB! Lisainfo:         Karina Kotkas  mobiil 58040504 ajavahemikul 18.-22.03.2013

Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes

X  Üldiselt

1.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

2.Kõikidel võistkondadel palume kaasa võtta vaatetorud.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud

Pärnumaa  Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner