EESTI  MAASPORDI  LIIDU "JÕUD" LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED  ÕHKRELVADEST  LASKMISES

Juhend 

I Eesmärk
1. Pakkuda  laskuritele  võistlusvõimalusi.
2. Selgitada  EMSL "Jõud" 2005.a. meistrid  õhkrelvadest laskmises programmis olevates  harjutustes.

II  Aeg  ja  koht
Võistlused  toimuvad  20.märtsil 2005.a. Pärnu-Jaagupi  Spordikeskuses.
Relvakontrolli algus kell 8.30.

III  Võistluste  korraldus ja läbiviimine
Võistlused  korraldab  EMSL"Jõud"  ja viib läbi  Pärnumaa Spordiliit.

IV Osavõtjad
Võistlustest  võivad  osa võtta kõikide Eesti  maakondade  laskurid.

V  Võistluste  programm, ajakava ja  võistkondliku paremuse selgitamine.
Võistluste  programmis  on  järgmised  harjutused  järgnevatele  vanusegruppidele:
a) 60 lasku  õhupüssist  ja  õhupüstolist
-meesjuunioridele  (sünd. 1985  ja hiljem)
-meestele
-meesveteranidele ( sünd. 1960  ja varem)

b) 40  lasku   õhupüssist   ja  õhupüstolist
-naisjuunioridele  (sünd. 1985  ja  hiljem)
-naistele
-naisveteranidele (sünd. 1965  ja varem )

Ajakava

Avamine  9.30  suur saal (tiir)

I vahetus mehed 60  l.                             10.00-11.45
II vahetus naised 40 l.                             12.00-13.15
III vahetus mehed 60  l.                          13.30-15.15
IV vahetus mehed 60  l./ naised  40  l.     15.30-17.15

10 kohaga  tiir (väike tiir)

Naised  püstol
I vahetus  40  l.                                       10.00-11.15
II vahetus 40  l.                                       12.00-13.15
III vahetus 40  l.                                      14.00-15.15
IV vahetus 40  l.                                      15.30-16.45

Vajadusel täiendav vahetus.

Võistluste orienteeruv lõpetamine  18.00.

Võistkondliku  paremusjärjestuse  määramisel  maakondade vahel  liidetakse kõikide võistlejate  kohapunktid, kusjuures  I koht  igas  harjutuses ja vanusegrupis annab 16 punkti, II -14 p., III-13 p. jne. Suurem  punktide  kogusumma  määrab võitja.

VI  Autasustamine
I-III  kohale  tulnud  võistlejaid  kõikides  vanusegruppides  ja  harjutustes  autasustatakse   vastavalt   kuld-,  hõbe- või  pronksmedali  ja  diplomiga, võitnud  võistkonda  karika  ja  diplomiga. II-III  kohale  tulnud  võistkondi  diplomitega. 

VII  Majandamine
Kõik  võistluste  tehnilise  läbiviimisega  seotud  kulud  kaetakse  EMSL "Jõud"  eelarvest  ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks  on 50.- EEK   iga  osavõtja  kohta   ja  see  tasutakse läbiviijale. Võistlejate   lähetamisega  seotud  kulud  kannab  osavõtja  või  lähetaja.

Majutuse vajadus teatada eelregistreerimisel.

VIII Registreerimine
Eelregistreerimine teostada  hiljemalt  15.märtsiks 2005a.. telef. 5146193  või  õhtul kodus 4457194(Alar Palk).
Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

IX  Üldiselt
1.Kõik  antud  juhendis  määratlemata  küsimused  lahendab  enne võistlusi EMSL"Jõud" ,võistluste ajal läbiviija.
2.Kõikidel  võistkondadel  palume kaasa võtta vaatetorud.

EMSL "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner