Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

  

Juhend


 

I. Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2013.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17.-19.mail 2013.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 17.mail kell 15.00, 18. kell 10.00ja 19.mail 9.00

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi,
kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, telefon 505 4006.

IV. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

 

Reedel 17.mail kell 15.00


Suur saal

15.00     Liikuv märk  (30+30)                                    mehed

 

Laupäev, 18. mai

Suur 50 m tiir


10.00     3 x 40 lasku                            1 vahetus      mehed, meesjuuniorid (1993.a. ja hiljem sünd.)

Väike 50 m tiir Sius Ascor

10.00     3 x 20 lasku                            3 vahetust      naised, naisjuuniorid (1993.a. sünd. ja hiljem)

25 m tiir

10.00     Standardpüstol 20+20+20      3 vahetust      mehed, meesjuuniorid
13.00     Spordipüstol 30+30                5 vahetust       mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

 

Liikuva märgi tiir
10.00               Jooksev metssiga (30+30) mehed

 

 

Pühapäev, 19.mai


Väike 50 m tiir Sius Ascor

9.00     60 lasku lamades                    4 vahetust     naised, naisjuuniorid

 

Suur 50 m tiir

9.00      60 lasku lamades                   2 vahetust       mehed, meesjuuniorid,
14.00    60 lasku vabapüstol               1 vahetus        mehed, meesjuuniorid

25 m tiir

9.00        Olümpiakiirlaskmine              5 vahetust      mehed, meesjuuniorid


Liikuva märgi tiir

10.00     Jooksev metssiga (20+20) vahelduv kiirus     mehed

 

VI. Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.
Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis
(v.a. Liikuv märk 30+30l) olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures
I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 

VII. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

 

VIII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 5 EUR
iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. 1120119799 või sularahas võistluspaigas.

 

IX. Registreerimine

1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 13. maiks 2013.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/
või elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 745 6582 või mobiil 505 4006.

 

X. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner