18. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND

 

I. Eesmärk ja ülesanne

 

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest ja
selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kolmapäevast, 31. juulist – 1. augustini 2013. aastal Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas.

Saabumine ja lõunasöök kolmapäeval, 31. juulil kell 12.00–13.00 Vastse-Kuuste põhikoolis.

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).

Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:

-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Vastse-Kuuste Vallavalitsus, MTÜ Vastse-Kuuste valla spordiklubi Känguru ning Põlvamaa Spordiliit
koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud.

Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v.a. jalgratas.

 

V. Spordialade programm

 

1. Kuulijänn
2. Korvpallivisked
3. Koroona
4. Jalgrattakross
5.  Elektriautode vigursõit
6.  Vibulaskmine
7.  Sõudmine
8.  Sudoku
9.  Noolevise
10. Orienteerumine

 

VI. Paremuse selgitamine

 

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parima alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.

Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.  

Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.

Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.

Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

 

VII. Autasustamine

  1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.
    Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
  1. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
  2. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
  3. Igal spordialal autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.

VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eelarvest
ja muudest toetustest.

Osavõtumaks on 120 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 26. juuliks 2013.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).

Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda MTÜ Vastse-Kuuste valla spordiklubi Känguru arvele.

Erandkorras saab registreerida võistluspaigas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine

Vastse-Kuuste Vallavalitsus

Lennart Liba

telefon 516 5863

e-post lennart@vkuuste.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

Ootame kõiki spordihuvilisi omavalitsusjuhte Põlvamaale Vastse-Kuustesse!


Ajakava

Kolmapäev, 31. juuli

12.00 Saabumine ja registreerimine, lõunasöök Vastse-Kuuste põhikooli sööklas

13.00 Võistluste avamine Vastse-Kuuste põhikooli staadionil

13.15 Korvpallivisked

14.00 Kuulijänn

15.00 Koroona

16.00 Elektriautode vigursõit

17.30 Jalgrattakross Mesikamäel

18.00 Majutus, saunad (suitsusaun, tavasaun)

21.00 õhtusöök Vastse-Kuuste kultuurimajas koos ansambliga Julgur. Transport kindlustatakse korraldajate poolt.

 

Neljapäev, 1. august

 

8.30–9.15 Hommikusöök Mesikamäe puhkemajas (http://mesikamae.ee/)

9.30 Sudoku

10.00 Vibulaskmine Mesikamäe puhkemaja juures metsas

11.30 Kanuusõit Külajärvel, noolevise

13.00 Orienteerumine Vastse-Kuuste alevikus

14.00 Lõunasöök Vastse-Kuuste põhikoolis

15.00 Lõpetamine ja autasustamine Vastse-Kuuste põhikoolis

 

Võistlusalade kirjeldus

1.      Kuulijänn

Võistlus toimub Vastse-Kuuste põhikooli staadionil. Tegu on viievõistlusega – heidetakse erinevatest asenditest
(parem käsi, vasak käsi, eest jalge vahelt, üle pea seljaga heitesuuna poole, pea kohalt).

 

2.      Korvpallivisked

Võistlus toimub Vastse-Kuuste põhikooli staadionil.

Paremuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

3.      Koroona

Võistlus toimub Vastse-Kuuste kultuurimajas. Võistlussüsteem selgub kohapeal.

4.      Jalgrattakross

Võistlus toimub Mesikamäe-RMK terviserajal. Ühisstart ja raja pikkus ca 3 km.

Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.

5.      Elektriautode vigursõit

Võistlus toimub Vastse-Kuuste alevikus asfaltplatsil mahamärgitud rajal täpsuse ja osavuse peale.

6.      Sudoku

Võistlus toimub Mesikamäe puhkemajas. Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne.

Paremusjärjestuse määrab õigeks lahenduseks kulutatud aeg.

7.      Noolevise

Võistlus toimub Külajärve kaldal. Klassikaline noolevise (mitte darts). Igal võistlejal on 11 viset (3 m distantsilt),
arvesse läheb 10 paremat tulemust. Võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.

8.      Sõudmine

Võistlus toimub Külajärvel aja peale. Korraldaja tagab kanuud, aerud ja päästevesti.

9.      Vibulaskmine

Võistlus toimub Mesikamäe puhkemaja juures metsas. Vibujaht 3D-loomade pihta.

10.  Orienteerumine

Võistlus toimub Vastse-Kuuste alevikus. Suundorienteerumine ca 2,8 km rajal.

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner