Eestimaa Spordiliit Jõud 2013. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend

I  Eesmärk

1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis.
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi. 
3. Selgitada EMSL Jõud 2013. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.      

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 10.augustil 2013.a. Valga Keskstaadionil (Ernst Enno tänav 15)

algusega kell 12.00.

 

III  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valgamaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik on Riho Meri, telefon 56640378, e-post  riho.meri@mail.ee

IV  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel ning külalisvõistlejail.
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.  

   

V  Vanuseklassid ja programm

B- klass           poisid ja tüdrukud                  sünniaastad 1998 - 1999
A- klass           noormehed ja neiud               sünniaastad 1996 - 1997
M- klass          mehed                                    sünniaastad 1974 - 1995
N- klass          naised                                     sünniaastad 1979 - 1995
NV- klass        naisveteranid                          sünniaastad 1978 ja varem sündinud
MV- klass       meesveteranid                        sünniaastad 1973 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m (ühes vanusegrupis)
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB, TA, N, NV
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)        

 

VI  Tehnilised tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B     -          140 cm
Neiud A           -          140 cm
Naised             -          140 cm
Naisveteranid  -          130 cm
Poisid B          -           150 cm
Noormehed A   -         160 cm
Mehed             -           170 cm
Meesveteranid  -         150 cm       

2. Heitevahendite kaalud

kuul

ketas

oda

Tüdrukud B

3 kg

0,75 kg

400 g

Neiud A

3 kg

1 kg

500 g

Naised

4 kg

1 kg

600 g

NV

4 kg

1 kg

600 g

Poisid B

4 kg

1 kg

500 g

Noormehed A

5 kg

1,5 kg

600 g

Mehed

7,26 kg

2 kg

800 g

MV

7,26 kg

2 kg

800 g


3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.

4. Väljakualadel on kõikidele neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja
parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne.  

Teatejooksudes koefitsent 2,0
Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

 

VIII  Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega.
Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/  
hiljemalt 09.augustiks 2013.a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti  aadressil rein.leppik@valgamv.ee ning võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust.     

X  Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 5 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Valgamaa Spordiliidu arveldusarvele

1120119359 Swedbank.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

 

XI Üldiselt

1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

NB! osalejatel on võimalik tellida lõunsöök hinnaga 5 eurot.
Tellimine kuni 9.augustini rein.leppik@valgamv.ee

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner