Eestimaa Spordiliit Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis
Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2013.a meistrid noorte võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad laupäeval, 26.oktoobril 2013.a Kiili Spordihoones, Harjumaal.

Mängude algus 26.oktoobril kell 11.00.

 

III Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade võistkonnad, mis on komplekteeritud 1999.aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks nii poistele kui tüdrukutele on 9 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös MTÜ SK Tats.
Võistlused viib läbi MTÜ SK Tats
Võistluste peakohtunik on Raigo Tatrik, tel. 5662 6230, e-post sktats@sktats.ee

 

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

 

V Autasustamine

Võitjat võistkonda nii poiste kui tüdrukute arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid
medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

 

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda MTÜ SK Tats
a/a: 221044212578 (Swedbank) hiljemalt 24 .oktoobriks.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Registreerimine teostada hiljemalt 18 .oktoobriks 2013.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt

Kohapeal mängude päeval töötab puhvet.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.


Eestimaa Spordiliit Jõud
MTÜ SK Tats

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner