Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2013.aasta noormeeste meistrid käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 19.- 20. oktoobril 2013.aastal Valgas.
Mängude algus laupäeval, 19. oktoobril kell 11.00.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused käsipallis noormeestele on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2000. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Käval.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda kohapeal.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

Majutamine:
Maria hostel– 5042392 Kersti Telk (3 võistkonda)
Isamaalise Kasvatuse Muuseum, narid- 5121044 Meelis Kivi (3 võistkonda, 10 eurot inimene)
Valga Põhikool, põrandamajutus, 50 (40+10) eurot võistkond

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed: 
Andris Uibo - telefon 5261352, e-post andris@valgapk.edu.ee  

Eelregistreerimine teha hiljemalt 14. oktoobriks

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Käval

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner