Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2013.a. meistrid meeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 2.-3.novembril 2013.a. Tapa Spordikeskuses.
http://www.tapa.ee/spordikeskus/
Mängude algus laupäeval, 2.novembril kell 13.00.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Tapa.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 35.- eurot tuleb tasuda Spordiklubile Tapa.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Registreerimine teha EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/

Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ning registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

On võimalus registreerida ka kontaktandmetel:
Elmu Koppelmann - telefon 56267181 või elmu.koppelmann@tapa.ee  

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Tapa

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner