Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine. 

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 30.novembril 2013. a. algusega kell 11.00 Valga Spordihallis, J.Kuperjanovi 36. 

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Valgamaa Spordiliit Võistluste peakohtunik on Askold Nassar, telefon 58 377 364 Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1995.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 1999.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2003.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis.
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale, iga sooritatud käiguga lisandub 2 sekundit mõtlemisaega.
 Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi :Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
k
aotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita
mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Bushholz 
     b) Bushholz ilma nõrgema vastaseta jne.
    
c) Bushholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava

Registreerimine                  10.00 – 10.55
Võistluste avamine             11.00 – 11.10
I voor      11.10 - 11.50
II voor     11.55 - 12.35
III voor    12.40 - 13.40
IV voor    13.45 - 14.25
V voor     14.30 - 15.10
VI voor    15.20 – 16.00
VII voor   16.05 - 16.45
Võistluste lõpetamine          17.00 

VI Autasustamine

EMSL Jõud autasustab kõikide turniiride (A, B, C, D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. 

VII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.Osavõtumaks on 4 eurot täiskasvanud võistleja ja 2 eurot noore kohta ja see tasutakse
Valgamaa Spordiliidu a/a-le  1120119359  26.novembriks.Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.Ettetellimisel kuni 26.11.2013. e-post rein.leppik@valgamv.ee on võimalik lõunasöök Valga Spordihallis. 

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 26.novembriks 2013. a  e-mailile rein.leppik@valgamv.ee  teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija. 
Täiendav info - Rein Leppik5234974.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner