11. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND

I. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12.- 13.veebruaril 2014.aastal Mäetagusel, Ida-Virumaal.
Saabumine kolmapäeval, 12.veebruaril kella 11.00 - 12.00 Mäetaguse mõisa hotelli.
Koduleht: http://www.moisahotell.ee/index.php/et/  

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+      
-          naised.

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldavad Mäetaguse Vallavalitsus ja Mäetaguse Spordiklubi koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija va suusad.

V. Spordialade programm

1.      Laskmine
2.      Sõudeergomeeter
3.      Korvpalli visked
4.      Kombineeritud võistlus
5.      ATV sõit
6.      Suusatamine
7.      Sudoku
8.      Disc-golf
9.      Soome kelk
10.    Ujumine

VI. Paremuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest  alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab
parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad
punkte aritmeetilise keskmise järgi. Paarides toimuvatel spordialadel  saavad mõlemad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses. 
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

VII. Autasustamine

  1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.
    Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
  2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
  3. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
  4. Igal spordialal autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.

VIII. Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 120 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks  tuleb väljastatud arve alusel kanda Mäetaguse Vallavalitsuse arveldusarvele, märksõnaks OV juhtide talvine mitmevõistlus.

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 3.veebruariks 2014.a
(nimi, täpne sünniaeg, omavalitsus, amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).  
Erandkorras saab registreerida võistluspaigas.
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine: Taavi Toomel, mobiil 529 0690, e-post taavitoomel@hotmail.com

Info:
Mäetaguse Vallavalitsus
Konstantin Kaus
e-post: konstantin.kaus@maetaguse.ee, telefon 336 6902

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!
OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE MÄETAGUSELE!

Ajakava

Kolmapäev, 12.veebruar

11.00 -11.30 -    Kogunemine Mäetaguse mõisa hotellis                        
                       majutamine
11.45               Lõuna
12.15               Avamine
13.00 – 15.15   Laskmine, korvpalli visked
15.15 – 16.00   Kombineeritud võistlus, sõudeergomeeter
16.15               ATV   
18.00               Suusatamine
19.30               Saun
21.00               Õhtusöök, peoõhtu

Neljapäev, 13.veebruar

8.00 – 8.45       Hommikusöök
9.00                 Sudoku                   
10.00               Disc-golf
11.00               Soome kelk
12.00               Ujumine
13.00               Lõunasöök
13.30               Lõpetamine, autasustamine

Võistlusalade kirjeldus

Võistluste ajakavas ja spordialade valikus võib tulla muudatusi olenevalt ilmastikuoludest.     

 

1.      Laskmine

  Võistlus toimub Mäetaguse Supelmajas. Õhupüssist laskmine 10 m tiirus. Lastakse 10 lasku (5 x 2 lasku märklehte).
Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

2.      Korvpalli visked

Võistlus toimub Mäetaguse Põhikooli võimlas. Paremusjärjestuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

3.      Soome kelk

Võistlus toimub Mäetaguse puhkealal. Distantsi pikkuseks 500 – 600 m. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.  

4.      Kombineeritud võistlus

Võistlus toimub Mäetaguse Põhikooli võimlas. Võistlejal tuleb läbida etteantud rada. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.

5.      Sõudeergomeeter

Võistlus toimub Mäetaguse Põhikooli võimlas. Distants 500 m. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

6.      ATV sõit

Võistlus toimub Mäetaguse puhkealal mahamärgitud rajal täpsuse ja osavuse peale. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

7.      Suusatamine

Toimub Mäetaguse puhkealal. Distants 3 km, eraldistart. Sõidetakse vabastiilis.
Stardikohtade määramisel arvestatakse eelmiste aastate KOV juhtide võistluste tulemusi.
Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.

8.      Sudoku

Võistlus toimub Mäetaguse Mõisa hotellis. Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne. Paremusjärjestuse määrab õigeks lahenduseks kulutatud aeg.

9.      Discgolf

Mängitakse  discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga   tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi.
Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.  

10.  Ujumine

Võistlus toimub Mäetaguse Supelmajas. Distants 50 m vabalt. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.  

Eestimaa Spordiliit Jõud
Mäetaguse Vallavalitsus
Mäetaguse Spordiklubi

 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner