Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis

Juhend

I.   Eesmärk

Populariseerida jäähokit Eesti maakondades.
Selgitada Eestimaa Spordiliit Jõud 2014.aasta meistrid meeste jäähokis.

II.   Aeg ja koht

Alagrupid ja AJAKAVA

Võistlused toimuvad vastavalt ajakavale Rõuges, Lähtel ja Tallinnas.
Pärast alagrupimänge korraldatakse sobival ajal eraldi finaalturniir.

III.   Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit  Jõud ja viib läbi MTÜ Rõuge Spordiklubi
Võistluste peakorraldaja on Jaak Pächter, mob 506 5450, e-post jaak.pachter@gmail.com
Võistluste peakohtunik on Jaan Ahi, mob 556 00150, e-post jaan.ahi@mail.ee

IV.   Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda maakondade ja klubide meeskonnad, kes on tasunud osavõtumaksu. Võistkonna suurus on 18 mängijat ( 2+ 16 ) ja treener. Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on 9 mängijat (koos väravavahiga).

V.   Võistluste läbiviimine

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist.

Jõud MV finaalturniirile, mis toimub hiljem sobival ajal, pääsevad A-ja B-alagrupi võitjad ning C-alagrupis 1. ja 2.koha saavutanud meeskonnad.

Turniir toimub IIHF hokireeglite 2010 - (väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt käesolevale reglemendile.
Erisused IIHF reeglitest:

  • Mängu aeg 3 x 15 minutit puhast aega, vaheaeg 2 minutit.
  • Vahetult enne mängu soojendus 2 minutit (lubatud mitme litriga).
  • Mängu teenindab kaks (2) kohtunikku, ajavõtja ja protokollija; mängu võib erandkorras, kokkuleppel korraldajaga teenindada üks (1) väljakukohtunik.
  • Keelatud on kasutada kehamängu.
  • Löökvisked on lubatud.

Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule eemaldamistega.
Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet ja kui ka see on võrdne, otsustab paremusjärjestuse üldine väravate vahe.

VI.   Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid ja treenerit medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid ja treenereid medali ja diplomiga.

VII.   Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks alagrupimängudes on 75.- eurot ja finaalturniirile jõudnud võistkondadel täiendavalt 50.- eurot, mis tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.

Korralduskoha klubi või vastu võttev võistkond kindlustab korrasoleva väljaku ja lauakohtunikud.

Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VIII.   Registreerimine

Võistlustele registreerimine teha  e-mailile tarmo@joud.ee või EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Eelregistreerimine teha hiljemalt 24.jaanuariks 2014.

IX.   Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Jaan Ahi koos Kaptenite Koguga, kuhu kuulub üks esindaja igast meeskonnast.

Pärast võistkondade eelregistreerimist täpsustatakse juhendit ning vastavalt osavõtvate võistkondade arvule viiakse sisse vajalikud muudatused. Mängude ajakava avaldatakse kodulehel www.joud.ee .

Täiendav info EMSL Jõud meistrivõistluste kohta:
Tarmo Volt- telefon 6622652, mobiil 5040612, e-post tarmo@joud.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud
MTÜ Rõuge Spordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner