Eestimaa Spordiliit Jõud 2014.a. meistrivõistlused
kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses

Juhend

I. Eesmärk

Populariseerida maadlust. 

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014.a. meistrid
kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.

Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus.

II. Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad  22.märtsil 2014.a. Tapa Spordikeskuses( Pargi 12)
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 10.00 võistluspaigas.
Kaalumine 10.00-10.30 võistluspaigas.

III. Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Tapa.
Võistluste peakorraldaja on Allan Vinter, mobiil 5287800.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes
1(üks) kolmanda koha omanik.

IV. Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1997-2000.
Noorte kehakaalud: -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud: -59,  -66, -71, -75, -80,  -85,  -98, -130 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid,
kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne.

Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1997-2000. 
Noorte kehakaalud: -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud: -57 kg, -61, -65, -70, -74, -86, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid,
kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne.

Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.


Naistemaadlus – maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.

Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba. Osaleda võivad 2000.a. ja varem sündinud naised.
Kehakaalud: -40, - 48, - 53,  -58, - 63,  -69,  -75 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid,
kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne.

Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Allan Vinter, tel. 5287800, e-mail. spordiklubi@tapa.ee

või registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva
registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on
vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed
jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

2. Registreerimine teha hiljemalt 18. märtsiks 2014.a.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 

Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel. 

Osavõtumaksuks on  5 EUR võistleja kohta.

Osavõtumaks laekub SK Tapa arvele 10502017477004 SEB pangas.

Lähetuskulud kannavad lähetajad.


Eestimaa Spordiliit Jõud

Spordiklubi Tapa

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner