Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sumos

Juhend 

I. Aeg ja koht

Võistlused viiakse läbi 2.märtsil 2014.aastal Vinni Spordikompleksis
(Sõpruse 16, Vinni alevik, 46601 Lääne-Virumaa)

Võistluste algus kell 12.00,

  8.00 –   9.30      mandaat võistluspaigas
  9.00 – 10.00      kaalumine võistluspaigas
10.00 – 10.30      loosimine
10.30 – 11.30      instruktaaž
12.00                  võistluste avamine

Avamisele palun tulla meestel liibuvates lühikestes pükstes ja palja ülakehaga ning naistel liibuvates lühikestes pükstes ja
T-särkides või maadlustrikoodes.

II.  Juhtimine ja korraldamine

Võistluste juhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused valmistab ette ja korraldab Lääne-Virumaa Spordiliit
koostöös Eesti Sumoliidu ja Spordiklubiga Sakura

Võistluste peakohtunik on Riho Rannikmaa, telefon 325 7683, mobiil 53 915160.

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

III.  Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta maakondade spordiklubides registreeritud või maakonnas elavad sportlased.

Kõik osavõtjad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest.

IV.  Programm ja võitjate selgitamine

  1. Meeste individuaalturniir

Võistlevad 1999.a. ja varem sündinud mehed kaalukategooriates:
-70kg; -85kg; -115kg; +115kg ja absoluutkategoorias

  1. Naiste individuaalturniir

Võistlevad 2001.a. ja varem sündinud naised kaalukategooriates:
-55kg; -65kg; -80kg; +80kg ja absoluutkategoorias.

  1. Meeste võistkondlik turniir: (vaata lisa)
  2. Naiste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

V. Autasustamine

Individuaalsetes võistlusklassides I-III koha saavutanud sportlasi autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ning diplomiga.

I koha saavutanud mees-ja naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega,
võistkondade liikmeid autasustatakse vastava astme medalite ja diplomitega.

Üldine paremusjärjestus selgitatakse vastavalt parimate medalikohtade arvule. Parim võistkond on kõige enam esikohti saavutanud võistkond.

VI.  Majandamine

Lähetuskulud kannavad lähetavad organisatsioonid. Osavõtumaks tasutakse mandaadis võistluste korraldajale SK Sakura või
erikokkuleppel korraldajaga enne võistlusi panga ülekandega. Osavõtumaks on 5 eurot võistleja kohta.

VII.  Registreerimine

1.   Eelregistreerimine teostada kirjalikult hiljemalt 26.veebruariks 2014.a. korraldajale: Eesti Sumoliit, Sõpruse 16, Vinni alevik, 46601 Lääne-Virumaa,
kontakt Riho Rannikmaa, telefon 325 7683

või EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

 

2.   Võistkondade registreerimisleht (Excel (vaata lisa) täida, salvesta ja saada) 26.veebruariks

e-posti aadressile riho.rannikmaa@eestisumo.ee

 

 

 

LISA

VÕISTKONDLIK TURNIIR

Iga maakond võib välja panna piiramatu arvu 2-4-liikmelisi mees- ja naiskondi (kaalupiiranguid ei ole).

Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:

-  Esimene             (Senpo),
-  Teine                  (Chuken)
-  Kolmas               (Taiso)
-  Lubatud on üks varuvõistleja

Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise põhivõistleja tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord.
Tagasivahetus ei ole lubatud. Varuvõistleja olemasolu ei ole kohustuslik.

Osaleda võib ka nii 2- kui ka 3-liikmeliste võistkondadega.

Võistkondlikule turniirile eelneb individuaalturniir, kus selgitatakse EMSL Jõud paremad sumos meeste ja naiste kaalukategooriates ning absoluutkategoorias.

Võistkondlikul turniiril võivad osaleda ka sportlased, kes individuaalturniiril ei osalenud.

VÕISTLUSSÜSTEEM

Võisteldakse ülesandmislehel märgitud järjekorras: esimene esimesega, teine teisega ja kolmas kolmandaga.

Iga võit annab võistkonnale punkti. Seega võib võidutulemuseks olla: 3 : 0 või 2 : 1.

Viie või vähema arvu võistkondade puhul võisteldakse turniirisüsteemis. Paremuse selgitamisel arvestatakse esmalt võistkondlikke võite,
nende võrdsuse korral aga individuaalvõite ning seejärel omavahelise matši tulemust.

Nn "surnud ringi" puhul, kui kolmel võistkonnal on kõik näitajad võrdsed, toimub ümber-maadlus, kus fikseeritakse võitudele kulunud aeg.

Kuue ja enama võistkonna osavõtul võisteldakse olümpiasüsteemis, lohutusringidega poolfinalistidest. Välja selgitatakse üks kolmas koht.

VÕISTLEJATE RIIETUS:

MEHED

1)      paljas ülakeha;
2)      sumovöö (mawashi) paljal ihul. Mawashi all on lubatud kasutada musti liibuvaid aluspukse (nagu jalgratturitel);
3)      paljad jalad.

NAISED

1)      Mawashi, liibuv võimlemistrikoo või T-särk ja liibukad. (särki ei tohi kanda pükste peal);
2)      paljad jalad;

Nii mehed kui naised saavad spetsiaalse sumovöö (mawashi) organisaatoritelt laenuks.

Keelatud on metallist või mõnest muust sarnasest kõvast materjalist esemete (ehete) kandmine.

VÕIDU SAAVUTAMISEKS tuleb:

a)      tõugata või heita oma vastane 4,55 m diameetriga ringist (dohyo) välja nii, et ta puudutaks maapinda väljaspool ringi esimesena või

b)       sundida oma vastane ringi sees esimesena puudutama maapinda ükskõik millise kehaosaga, peale jalataldade.

NB! Täpsemat instruktaaži saab vahetult enne võistlust võistluspaigas või soovi korral ka varem Vinni Spordikompleksis
Riho Rannikmaalt, telefon 325 7683 mobiil 5391 5160.

Tere tulemast Vinni!

 

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Lääne-Virumaa Spordiliit
Eesti Sumoliit 
SK Sakura

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner