Eestimaa Spordiliit Jõud 2014.a. meistrivõistlused tõstmises ja sangpommi võistluses

Juhend

I. Eesmärk

  1. Populariseerida raskejõustiku alasid. 
  2. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014.a. meistrid  tõstmises ja sangpommi kahevõistluses.
  3. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus  tõstmises ja sangpommis.
     

II. Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad  22.märtsil 2014.a. Melliste spordihoones (asukoht) .
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas.
Kaalumine sangpommis 10.30-11.30 võistluspaigas.
Tõstmises kaalumine 10.00-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 11.45 spordihoonesse.

III. Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunikud:
tõstmises -  Viktor Korobov, mobiil 5341 0227
sangpommis - Ülo Kuusk, mobiil 5196 1112

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm

1. Tõstesport

Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg; -105,0  kg  ja +105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti,
II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

Väljaspool arvestust toimub võistlus naistele. Naised võistlevad absoluutkaalus ning neid autasustatakse
vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga.

 2. Sangpomm

Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja kuni18- aastastele noormeestele.
Võistkonna suurus piiramatu.
Noormehed -18 a.    kehakaaludes -75 kg ja + 75 kg;                                            16 kg sangpomm
Mehed                    kehakaaludes -68kg,-73 kg,-78 kg, -85 kg,-95 kg, + 95 kg.       24 kg sangpomm
Naised                    kehakaaludes -68 kg (12 kg sangpomm) ja + 68 kg (16 kg sangpomm)


Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.

Naistel toimub ainult rebimine.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti,
II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne .

Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.

Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

Registreerimine teha hiljemalt 19.märtsiks 2014.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht,
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.


VII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Tartumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel .
  3. Osavõtumaksuks on  6 EUR võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.

VIII. Muud

Toitlustamine ettetellimisel Melliste kooli sööklas. Hind 4 EUR.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit


 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner