55. Jüriöö jooks

Juhend

 
 

Aeg ja koht: laupäev, 19. aprill 2014, Nelijärve

Võistluskeskus: Nelijärve Puhkekeskus

Ajakava
18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine
20.30 võistluse avamine
21.30 ühisstart I vahetusele
00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš
01.00 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš
01.00-02.30 autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda koha lõpetamist

 

Osavõtjad
Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega.
Alla 14 aastastel (2001. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.
Võistkonna esindaja esitab selle mandaati. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.
 
Rajad ja klassid
Võisteldakse kahel erineval rajal:

I Põhirada
Viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on viis võistlejat, neist kaks naised.
Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M

Arvestust peetakse järgmistes klassides:

Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;

Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s.1996.a või hiljem);

Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat
(s. 1974. a või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.

1. ja 3. vahetus      ~ 6 km
2. ja 4. vahetus      ~ 5 km
5. vahetus             ~ 8 km

II Harrastajate  rada
Kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, sooline koosseis ei ole määratud.
Harrastajate raja esimene vahetus on sama põhiraja esimese vahetuste rajaga.
Teise ja kolmanda vahetuse rajad on lühemad ja tehniliselt lihtsamad kui põhiraja omad.

1. vahetus      ~ 6 km
2. vahetus      ~ 2,5 km
3. vahetus      ~ 3,5 kmMaastik
Nelijärve järvestiku ümbruse järsunõlvaliste ooside süsteem, mis muutub lõuna poole madala mikroreljeefiga piirkonnaks.
Palju erinevaid teid ja teeradasid, mis kulgevad valdavalt, kuid mitte ainult, mööda ooside harjasid. Joostavus metsas valdavalt keskmine,
kuid esineb väga halvasti läbitavaid tormimurde ning ka hästi läbitavat hõredamat metsa. Vähesel määral looduslikke lagedaid ja poollagedaid.
Soid on maastiku põhjapoolses osas enamasti ainult järvede ümbruses, kuid lõunapoolsel alal asuvad reljeefivormide pesad üldiselt soises metsas.
Kõrguste vahe ühel nõlval maks. 20m.

Ohukohad: Järved, tiigid, jõgi ja suured magistraalkraavid. Keelualad: Hoonestatud alad (märk 527)

Kaart
Kaart 1:10 000, h 5 m, seisuga kevad 2014. Kaardistaja Markus Puusepp.
Eelmised kaardid 9523, 9919.

Märkesüsteem
Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

Võistlemise  kord
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond.
Start suletakse 0,5 tundi peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile
veel startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele).
Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.

Autasustamine
Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitja võistkond.
Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise
Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud".
Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda,
samuti harrastajate parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat

Registreerimine
Registreerimine hiljemalt 14. aprillil 2014 Osport.ee online teenuse kaudu (https://www.osport.ee/).

Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI pulkade numbritega või SI rentimise vajadus.
SI laenutus võistluskeskuses on 1 €.
Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

Osavõtutasu
Absoluutklass ja veteranid 50 €/võistkond
Noored 16€/võistkond
Harrastajad 30 €/võistkond

Osavõtumaks tasuda 14. aprilliks 2014 MTÜ Spordiklubi 100 arveldusarvele Swedbank, EE112200221047956653


Kontakt: info(at)sk100.ee


Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljele: http://sk100.ee/2014/jurioo/.


Järgmine päev: 20.aprillil kell 11.00 lühirajavõistlus samal maastikul

 

Korraldajad
Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, Spordiklubi 100.

Peakorraldaja: Jaan Tarmak

Rajameister: Timmo Tammemäe

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner