Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

 

I. Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2014.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16.-18.mail 2014.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 16.mail kell 15.00, 17. kell 10.00 ja 18.mail kell 9.00.

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja võistluspaigas viib läbi Elva Laskespordiklubi,
kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, telefon 505 4006.

IV. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.


V. Võistluste programm ja ajakava


Kellaaeg  tähistab  võistluslaskude stardi hetke.

Reedel 16. mail kell 15.00

Suur saal

15.00 Liikuv märk (30 + 30)
 mehed                                       


Laupäev, 17. mai

Suur 50 m tiir

10.00 3 x 40 lasku
1 vahetus
 mehed, meesjuuniorid (sünd 1994 ja hiljem)

 

Väike 50 m tiir Sius Ascor

10.00
 3 x 20 lasku
 3 vahetust
naised, naisjuuniorid (sünd 1994 ja hiljem)    


25 m tiir

10.00
 Standardpüstol 20 + 20 + 20
2 vahetust 
mehed, meesjuuniorid
13.00
 Spordipüstol 30 + 30
3 vahetust
mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid
 
 
Liikuva märgi tiir
 
10.00
Jooksev metssiga (30 + 30)                        
mehed                                    
 

Pühapäev, 18. mai

Väike 50 m tiir Sius Ascor

 9.00 60 lasku lamades
 4 vahetust naised, naisjuuniorid             

Suur 50 m tiir

 9.00 60 lasku lamades
 2 vahetust
mehed, meesjuuniorid          
14.00
 60 lasku vabapüstol
 1 vahetus
mehed, meesjuuniorid               

 

25 m tiir

 9.00 Olümpiakiirlaskmine5 vahetust
 mehed, meesjuuniorid            

 

Liikuva märgi tiir

 10.00 Jooksev metssiga (20 + 20) vahelduv kiirus
mehed                                     

 

VI. Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.

Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis
(v.a. Liikuv märk 30+30l) olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel,
kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.


VII. Autasustamine

I - III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt
kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II - III kohale tulnud võistkondi diplomitega.


VIII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust,
mis on 6 EUR iga harjutuse kohta.
Osavõtumaks tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. EE282200001120119799
või
sularahas võistluspaigas.
 

IX. Registreerimine

1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 12. maiks 2014.a. elektronposti aadressil karl@tehvandi.ee
näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused või EMSL Jõud koduleheküljel asuva
registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad

Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega
.

2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 745 6582 või mobiil 505 4006.


X. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner