Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

           
I. Eesmärk

-  Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal.
-  Selgitada EMSL Jõud 2014. aasta meistrid petangis.

II. Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad pühapäeval, 25. mail 2014. aastal algusega kell 10.00
Tartu Forseliuse Kooli staadionil (Tähe 103, Tartu).

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tartumaa Spordiliiduga,
võistlused viib läbi Tartu Kalevi petangiklubi.
Peakohtunik: Anti Alasi
kontakt: e-post: antialasi@gmail.com , mobiil: 55671105
Abikohtunik: Agnes Sirkel
kontakt: e-post: agnessirkel@gmail.com , mobiil 53489631

Võisteldakse vastavalt rahvusvahelistele petangi reeglitele.

IV. Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistlusviis: trio

Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget.
Võistlusklassid: põhiklass ja naised
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.

V. Maakondade paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem,
III koht 2 punkti vähem jne.
Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI.
 Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali
ja diplomitega.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga.
Korraldaja poolt on eriauhinnad.

VII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 20 eurot võistkonna kohta tasuda 21. maiks Tartu Spordiseltsi Kalev arveldusarvele EE791010152001537009 SEB Pank.
Selgitusse märkida petank, maakond. Eelneval kokkuleppel on võimalik osavõtumaksu maksta ka sularahas.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/
hiljemalt 21. mai kella 21ks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita
ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit
Tartu Kalevi petangiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner