19. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND                                           

I. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest
ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 30. - 31. juulil 2014. aastal Järvamaal Türi vallas Metsajõel.

Saabumine kolmapäeval, 30. juulil kell 12.00 Veskisilla Kalamajas. http://www.veskisilla.ee/info/asukoht.html

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).

Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Järvamaa Spordiliit, Türi Spordiklubide Liit koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud.

Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v.a. jalgratas.

V. Spordialade programm 

1. Kuulijänn
2. Discgolf
3. Sudoku
4. Rattaorienteerumine
5. Kardisõit
6. Jalgpalli täpsuslöögid
7. Kanuusõit
8. Paarisvõrkpall
9. Noolevise
10.Petank

 

VI. Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

 

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab
parema koha eakam võistleja.
Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad kõrgemad kohapunktid.

Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII. Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.
  Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
 1. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 2. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 3. Alade võitjaid autasustatakse meenega.
 4. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Järvamaa Spordiliidu ja Türi Vallavalitsuse eelarvest.

Osavõtumaks on 120 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).

Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda Järvamaa Spordiliidu arvele. 

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 21. juuliks 2014.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.
 

X. Info ja registreerimine

Järvamaa Spordiliit

Piret Maaring

telefon 697 1485, 5333 3067 e-post piret.maaring@jarvasport.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

Ootame kõiki spordihuvilisi omavalitsusjuhte Järvamaale!


Ajakava

Kolmapäev, 30. juuli
11.30 - 12.00    saabumine ja registreerimine, tervitus, avasõnad
12.30               kardisõit
13.30               lõunasöök
14.00               noolemäng
15.00               kanuusõit Türi tehisjärvel
16.00               sõit Metsajõele
16.30               petank
18.00               rattaorienteerumine
19.30               saun
21.00               õhtusöök ja esinejad

Neljapäev, 31.juuli

8.15                hommikuvõimlemine
8.30 - 9.15       hommikusöök
9.30                discgolf
10.30              paarisvõrkpall, kuulijänn, jalgpalli täpsuslöögid
13.00              sudoku
14.00              lõunasöök
15.00              lõpetamine ja autasustamine

 

 

Võistlusalade kirjeldus

 1. Kart
  Võistlus toimub Veskisilla kardirajal.
  Võistlejad läbivad aja peale etteantud distantsi. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

 2. Jalgpalli täpsuslöögid
  Igal võistlejal on 5 lööki. Täpsuslöögid 10 meetri pealt  värava ees olevatele tähistele, iga ümber kukkunud tähis annab punkte.
  Paremusjärjestuse määrab kogutud punktisumma.
 3. Petank
  Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. Võimaluse korral võtke kaasa oma mängukuulid.

 4. Paarisvõrkpall
  Võistluspaarid loositakse. Võistlus liiva- või muruväljakutel.

 5. Kuulijänn 
  Tegu on viievõistlusega – heidetakse erinevatest asenditest (parem käsi, vasak käsi, eest jalge vahelt, üle pea seljaga heitesuuna poole, pea kohalt). Paremusjärjestuse määrab viie heite pikkuse summa. 
  Naistel kuul 3 kg, meestel 7,260 kg. 

 6. Discgolf
  Mängitakse spetsiaalsete discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi.
  Paremuse määrab raja läbimiseks kasutatud visete arv.

 7. Sudoku
  Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne. Paremusjärjestuse määrab õigeks     
  lahenduseks kulutatud aeg.

 8. Kanuusõit
  Toimub Türi Tehisjärvel aja peale. Korraldaja tagab kanuud, aerud ja päästevestid.

 9. Rattaorienteerumine
  Võistlus toimub Metsajõe ümbruses. Suundorienteerumine, pikkus ca 10 km.
  Paremusjärjestuse määrab raja läbimise aeg.
  Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.

 10. Noolevise
  Toimub Veskisillal, klassikaline noolevise (mitte darts). Igal võistlejal on 11 viset (3 m distantsilt), arvesse läheb 10 paremat tulemust.
  Võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit
Türi Spordiklubide Liit
 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner