Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2005.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, tõstmises ja sangpommi mitmevõistluses

Juhend

Aeg  ja koht

Võistlused viiakse läbi  02.aprillil Paikuse Spordihoones Pärnumaal. Võistluste algus kell 12.00, mandaat 8.00-9.30 võistluspaigas, kaalumine maadluses 9.00-10.30 võistluspaigas.
Tõstmises ja sangpommis kaalumine 10.00-11.00 võistluspaigas. Kogunemine avamiseks 11.40. Avamisele tulla trikoodes.

Juhtimine ja  korraldamine

Võistluste juhtimist teostab EMSL"Jõud". Võistlused valmistab ette ja korraldab Pärnumaa Spordiliit (Kaiu Kustasson  4479746, 5175848).
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1. Kreeka-rooma- ja vabamaadlus
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sünd. 1988 ja hiljem, võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noortele  kehakaalud
-42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks mõlemas maadlusviisis liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures  I koht annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

2. Tõstesport
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg;
-105,0  kg  ja + 105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 6 parema võistleja Sinclairi tabeli punktid.

3.Sangpommi  mitmevõistlus
Võistlused on individuaal- võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele  sünd. 1988 ja hiljem. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Noored võistlevad absoluutkaalus 16 kg sangpommiga.
Täiskasvanutele kehakaalud: -60,0 kg; -65,0 kg; -70,0 kg; -75,0 kg; -80,0 kg; -90,0 kg ja + 90 kg.
Võisteldakse 24 kg sangpommiga.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kohapunktid. Esikoht kehakaalus annab 11 punkti, II- 9 p.; III - 8 p. jne.

Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

Majandamine

1. Lähetuskulud kannavad lähetajad. Osavõtumaks tasutakse mandaadis võistluste korraldajale (Pärnumaa Spordiliit) või erikokkuleppel korraldajaga enne võistlusi panga ülekandega. Osavõtumaksuks on  50.- EEK võistleja  kohta.
2. Eelregistreerimine teostada kirjalikult hiljemalt  26.märtsiks 2005.a. korraldajale - Pärnumaa Spordiliit, Pärnu 80010, Akadeemia 2 või kaiu.kustasson@parnumaa.ee
3. Kohapeal toitlustamisvõimalus kooli sööklas. Sööjate arv teatada koos eelregistreerimisega. Toidu maksumus 30.- EEK. Tasumisvõimalus ka ülekandega.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner