Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" veteranide meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakondades elavatele lauatennise veteranidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja MSL"Jõud" parimad  nais- ja meesveteranid lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 2.aprillil 2005.a Kernu Valla Rahvamajas (Harju maakond). Saabumine Kernu Valla Rahvamajja kella 11.00.ks.

III  Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõik Eesti maakondades ja maakonna linnades elavad või maakondade klubides registreerunud lauatennisistid, kes on vanemad kui 35 a.(naised) ja 40 a.(mehed).

IV Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Haiba Spordiklubi (K.Põldaru).
Võistlused on individuaalsed ja viiakse läbi kolmes grupis:

Naised   35-44 a; 45-54 a. ja 55 a. ja vanemad
Mehed
   40-49 a; 50-59 a. ja 60 a. ja vanemad

NB!  Paarismängud toimuvad ühes grupis.

V Autasustamine

I-III  kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja paarismängudes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL"Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30 EEK osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale. Võistlejate lähetuskulud kannab osavõtja või lähetaja.

Eelregistreerimine:
Oma osavõtust informeerida hiljemalt 28.märtsiks 2005.a. telefonil 5214206 (Kaljo Põldaru).

VII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner