Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" lahtised meistrivõistlused kiirmales

Juhend

1. Eesmärk ja ülesanne

a) pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
b) selgitada välja "Jõu" meistrid kiirmales meestele ja naistele.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 27.märtsil 2005.a.Viljandis Männimäe 26 (Kutsekooli hoone) ruumes algusega kell 10.30.

3. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade maletajaid.

4. Võistluste korraldusja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Viljandi Maleselts (Jüri Sammul).
Võistlused mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru eraldi meestele ja naistele ajakontrolliga 20 + 20 min. Võrdsete punktide korral määrab paremuse iga vooru järgne punktide summa.
Peakohtunik on Jüri Sammul (Viljandi).

5. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 30.- EEK võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale (Viljandi Maleselts) sularahas võistluspaigas või Viljandi Maleseltsi a/a 10302009149003 EÜP. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja.

6. Autasustamine

I-III kohale tulnud mees- ja naismaletajaid autasustatakse kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga ning auhinnaga.

7. Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt  24.märtsiks 2005.a. Viljandi Maleseltsile (Jüri Sammul telef. 4337541 või  5152671).

8. Üldiselt

Kõik antud juhendis lahendamata küsimused lahendab võistluste läbiviija, võistluste ajal peakohtunik.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner