Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend            Ajakava

I  Eesmärk

1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis.
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi.
3. Selgitada EMSL Jõud 2014. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.      

II  Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad 9.augustil 2014.a. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadionil, Sambla tn 18, algusega kell 12.00.

III  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik on Priit  Neeme  telefon 5132563, e-post priit@2silda.ee

IV  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel ning külalisvõistlejail.
Võistlused on individuaal – võistkondlikud. 

V  Vanuseklassid ja programm

B- klass      poisid ja tüdrukud                 sünniaastad 1999 - 2000
A- klass      noormehed ja neiud               sünniaastad 1997 - 1998
M- klass      mehed                                 sünniaastad 1975 - 1996
N- klass       naised                                 sünniaastad 1980 - 1996
NV- klass     naisveteranid                        sünniaastad 1979 ja varem sündinud
MV- klass    meesveteranid                       sünniaastad 1974 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV

100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m (ühes vanusegrupis)
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB, TA, N, NV
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)      

VI  Tehnilised tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B     -          140 cm
Neiud A          -          140 cm
Naised            -          140 cm
Naisveteranid  -          130 cm
Poisid B          -         150 cm
Noormehed A   -        160 cm
Mehed             -         170 cm
Meesveteranid  -         150 cm      

2. Heitevahendite kaalud
                          kuul     ketas        oda
Tüdrukud B         3 kg     0,75 kg     400 g
Neiud A              3 kg         1 kg     500 g
Naised               4 kg         1 kg      600 g
NV                     4 kg         1 kg     600 g
Poisid B             4 kg         1 kg     500 g
Noormehed A      5 kg      1,5 kg     600 g
Mehed            7,26 kg        2 kg     800 g
MV                7,26 kg         2 kg     800 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.

VII  Tulemuste arvestamine

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne.  

Teatejooksudes koefitsent 2,0
Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

VIII  Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega.
Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 8.augustiks 2014.a.
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
Erandkorras saab registreeruda  võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust.

X  Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele 10902000890007 SEB.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

XI Üldiselt

1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

NB! osalejatel on võimalik tellida lõunasöök hinnaga 5 eurot.
Tellimine kuni 8.augustini kaiu.kustasson@gmail.com

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner