Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014. aasta meistrid meeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 6.-7.septembril 2014.a Kehra Spordihoones.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Kehra Käsipall.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 40.- eurot tuleb tasuda Spordiklubile Kehra Käsipall.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Indrek Lillsoo - telefon 5114295 või spordikeskus@anija.ee

Registreerimine teha hiljemalt 1.septembriks 2014.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Kehra Käsipall

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner