Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 29.novembril 2014. a. algusega kell 11.00 Viljandi Paalalinna Koolis, aadressil Paala tee 46.
Palume kaasa võtta vahetusjalatsid!

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Viljandimaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Gert Elmaste, mobiil 56 471 454, e-post gert.elmaste@gmail.com 

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1996.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2000.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2004.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.

A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis.
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale, iga sooritatud käiguga lisandub 2 sekundit mõtlemisaega.

Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
- Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon).
Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse,
milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine.

- Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Buchholz 
     b) Buchholz ilma nõrgema vastaseta jne
     c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne

Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava

Registreerimine                 10.00 – 10.55
Võistluste avamine            11.00 – 11.10
I voor      11.10 – 12.00
II voor     12.05 - 12.55
III voor    13.00 - 13.50
IV voor    14.00 - 14.50
V voor     15.00 - 15.50
VI voor    16.00 – 16.50
VII voor   17.00 - 17.50

Võistluste lõpetamine          18.00

VI Autasustamine

EMSL Jõud autasustab kõikide turniiride (A, B, C, D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega.

VII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 5 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ja see tasutakse kohapeal sularahas
või EMSL Jõud arveldusarvele EE591010052037323002 SEB 26.novembriks.

Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VIII Eelregistreerimine

Registreerimine teostada aadressil gert.elmaste@gmail.com või tekstisõnumina numbril 56 471 454 hiljemalt 26. novembriks 2014.a.
Registreerimisel palume märkida võistleja nimele lisaks ka sünniaasta.


IX Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Viljandimaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner