Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused judos

Juhend

I. Eesmärk

  1. Populariseerida judot ning pakkuda täiendavaid võistlusvõimalusi.
  2. Välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014.a. meistrid ja paremad maakonnad judos.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad laupäeval, 18. oktoobril 2014.a. A Le Coq spordihoones (Ihaste tee 7, Tartu) http://www.tartusport.ee/alecoq .
Võistluste algus kell 11.30, kaalumine kell 10.30-11.00 võistluspaigas.

III. Juhtimine ja korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Judoklubi DO.
Võistluste peakohtunik on Andres Põhjala, mobiil 509 6511, e-post do@do.ee
Võistlused viiakse läbi IJF võistlusmääruste järgi.

IV. Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Lisaks maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavatele sportlastele on lubatud osalema välisvõistlejad.
Võistlustel võivad osaleda 1998.a. ja varem sündinud mehed ja naised, kes on tasunud osavõtumaksu.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm ja võitjate selgitamine

Võistlused on individuaal- võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba ning võistkonna suurus ei ole piiratud.

Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 kg
Naised:  -52; -63; -70; +70 kg

Võistlusaeg 5 minutit.
Nõutav vähemalt 3.kyu.
Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult.
Võistkondlik arvestus toimub maakondade vahel. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid,
kusjuures I koht kehakaalus annab 11p; II koht - 9 p; III koht 8 p. jne.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI.  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VII. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/
hiljemalt 14.oktoobriks 2014.a.
Teha tuleb nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi vastavalt Eesti Judoliidu vormile.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti aadressil elis@do.ee

VIII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta, mis tasutakse kaalumisel või ülekandega Judoklubile DO
arveldusarvele
10152001598006 SEB pangas või 221031615405 Swedpangas.
Võistleja lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Täiendav informatsioon:
Andres Põhjala 5096511, e-post do@do.ee

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Judoklubi DO

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner