Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused
lauamängude mitmevõistluses

Juhend

I. Eesmärk

1. Elavdada huvi ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
2. Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus lauamängudes.
3. Võistlus kuulub Eesti lauamängude KV etapi

II. Aeg ja koht

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad  2.novembril 2014.a. algusega kell 10.00 Koeru Keskkoolis.
Saabumine ja registreerimine kella 9.30- ni.
Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.

III. Korraldamine

1. Võistlused korraldab EMSL Jõud koostöös Järvamaa Spordiliiduga, läbiviijaks on Koeru Spordiklubi.
Võistluste peakohtunik on Urmas Virves, mobill. 5836 3854
Võistluste peasekretär on Piret Maaring, mobiil 53 333 067
2. Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.
Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a (1960.a ja hiljem sündinud)
- naised 55+ (1959.a ja varem sündinud)
- mehed kuni 59.a (1955.a ja hiljem sündinud)
- mehed 60 – 69 (1945.a – 1954.a sündinud)
- mehed 70+ (1944.a ja varem sündinud)
- tüdrukud (1996.a ja hiljem sündinud)
- poisid (1996.a ja hiljem sündinud)

V. Spordialad ja tulemuste arvestamine

Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale
(mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini (2 punkti vahega).
Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti, järgneb Bergeri ja selle võrdsuse korral progresseeruv koefitsient.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid,
kusjuures igas võistlusklassis annab  I koht 15 punkti, II koht 13 punkti, III koht 12 punkti jne.
Alates 16.kohast arvestatakse igale osavõtjale 1 punkt.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi-või paremate kohtade arv.

VI. Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall. Nõutud on vahetusjalatsid.

VII. Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud medali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning II ja III koha saavutanud võistkondi diplomiga.

VIII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust,
mis on täiskasvanutel 5 eurot osavõtja kohta ning  noortel 3 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Järvamaa Spordiliit  a/a EE321010220024545010  (ülekande koopia kaasa võtta).
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

IX. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada  EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 29.oktoobriks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

X. Üldiselt

1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner