Eestimaa Spordiliit Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis

Juhend

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2014.a meistrid noorte võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad laupäeval, 25.oktoobril 2014.a
Mängude algus 25.oktoobril kell 11.00.
Mängud toimuvad Kohila Spordihoones.

III Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade võistkonnad, mis on komplekteeritud 2000. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks nii poistele kui tüdrukutele on 9 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Raplamaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Kohila Võrkpalliklubi
Võistluste peakohtunik on Ingrid Kangur, tel. 5213057, e-post ingrid.kangur@gmail.com

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda nii poiste kui tüdrukute arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga,
võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 23.oktoobriks
Kohila Võrkpalliklubi arveldusarvele EE371010220006060018.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Registreerimine teostada hiljemalt 20 .oktoobriks 2014.a EMSL Jõud kodulehel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Raplamaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner