12. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest
ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12.- 13.veebruaril 2015.aastal Raplas, Raplamaal.

Saabumine neljapäeval, 12.veebruaril kella 11.00 – 11.30 Rapla Sadolin Spordihoonesse (Viljandi mnt 69A, Rapla) http://www.sadolinspordihoone.ee/

III Osavõtja

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
- mehed kuni 44 aastat
- mehed 45+
- naised
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldavad Rapla Vallavalitsus, Rapla Maakonna Spordiliit ja Rapla Sadolin Spordihoone koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija va suusavarustus.

V Spordialad

 1. Bowling
 2. Orienteerumine
 3. Suusatamine
 4. Korvpall
 5. Laskmine
 6. Sõudeergomeeter
 7. ATV
 8. Kabe /äraandmine/
 9. Saalihoki
 10. Puzzle

VI Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt
kõrgemad kohapunktid. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluut-arvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
 2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 3. Naiste üldvõitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 4. Igal spordialal autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.
 5. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII. Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 120 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele, märksõnaks OV juhtide talvine mitmevõistlus.

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 5.veebruariks 2015.a
(nimi, täpne sünniaeg, omavalitsus, amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine: aadressil rapla@rapla.ee

Info spordialade kohta: Rapla Maakonna Spordiliit, tel.53409205 või priit@raplamsl.ee

Muu info: Rapla Vallavalitsus, tel. 53034191 või ilvi.pere@rapla.ee


Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!
OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE RAPLASSE!


Ajakava

Neljapäev, 12.veebruar 2015

11.00 – 11.30 Kogunemine Rapla Sadolin Spordihoones
11.30 Avamine
11.45 Sõudeergomeeter, korvpall
13.00 Lõuna
13.45 Kabe/äraandmine
15.00 ATV sõit, saalihoki
16.30 Suusatamine
17.30 Saun
18.00 Majutus Rapla õpilaskodus (aadress: Keskooli 1)
19.30 Õhtusöök ja peoõhtu Rapla Kultuurikeskuses ( Tallinna mnt17a) http://www.raplakultuur.ee/

 

Reede, 13.veebruar 2015

8.00-8.45 Hommikusöök Rapla Kultuurikeskuse kohvikus
9.00 Puzzle kultuurikeskuse Raimond Valgre toas
9.00 Bowling ( Tallinna mnt 22/24)
11.30 Sadolin Spordihoones laskmine
12.30 Orienteerumine
14.00 Lõuna
14.30 Lõpetamine

 

Võistlusalade kirjeldus

(NB! muudetud - bowling ja orienteerumine on individuaalsed)

1.      Laskmine
Võistlus toimub Sadolin Spordihoones. Laskmine toimub elektroonse seadmega varustatud õhupüssist 10 m distantsilt.
Lastakse 10 lasku. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

2.      Korvpall
Võistlus toimub Sadolin Spordihoones. Läbida tuleb kombineeritud rada. Paremusjärjestuse määrab läbitud aeg.

3.      Orienteerumine
Võistlus toimub Sadolin Spordihoone ümbruses. Valikorienteerumine kontrollajaga 30 min. Paremuse määrab raja läbimise aeg ja läbitud KP-de arv.

4.     Suusatamine
Võistlus toimub Sadolin Spordihoone juures oleval Vesiroosi terviserajal. Meestele distants 3,3 km naistele 2,2 km.
Lume puudumisel asendatakse suusatamine jooksuga samal Vesiroosi terviserajal. Distants meestele 1800 m, naistele 900 m.

5.      Sõudeergomeeter
Võistlus toimub Sadolin Spordihoones. Distants 500 m. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.

6.      ATV sõit
Võistlus toimub Sadolin Spordihoone ümbruses mahamärgitud rajal täpsuse ja osavuse peale. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg ja kogutud karistuspunktid.

7.      Kabe/äraandmine
Toimub Sadolin Spordihoones. Võistlussüsteem selgub peale registreerimise lõppu.

8.     Saalihoki
Võistlus toimub Sadolin Spordihoones. Võistluse käigus tuleb läbida kombineeritud rada saalihokikepi ja palliga. Paremusjärjestuse määrab läbitud aeg ja kogutud karistuspunktid.

9.    Bowling
Võistlus toimub GoBowling bowlingu saalis Tallinna mnt 22/24 Raplas http://www.gobowling.ee/ .
Paremusjärjestus selgub kahe mänguseeria tulemuste liitmisel.

10.  Puzzle
Võistlus toimub Rapla Kultuurikeskuses. Paremusjärjestuse määrab puzzle kokku panemiseks kulutatud aeg.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Rapla Vallavalitsus
Rapla Maakonna Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner