Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis

Juhend

Täiendatud pärast võistkondade registreerimist 06.02.2015.a.

I.   Eesmärk

Populariseerida jäähokit Eesti maakondades.
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015.aasta meistrid meeste jäähokis.

II.   Aeg ja koht

AJAKAVA

Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis toimuvad ajavahemikul 2015.aasta veebruarist märtsini.
Võislussüsteem ja mängude ajakava avaldatakse kodulehel www.joud.ee .

III.   Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit  Jõud.
Võistluste peakohtunik on Jaan Ahi, mob 556 00150, e-post jaan.ahi@mail.ee

IV.   Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade ja klubide meeskonnad, kes on tasunud osavõtumaksu. 
Võistkonna registreerimine kooskõlastada maakonna spordiliiduga.

Võistkonna suurus on 18 mängijat (2+ 16) ja treener.
Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on 9 mängijat (koos väravavahiga).

V.   Võistluste läbiviimine

Mängitakse kahes tugevusgrupis.

I grupp

 1. Viljandi Hokiklubi        Viljandimaa
 2. HK Volume Design     Saaremaa
 3. Jõgevamaa
 4. Saku Jäähoki Klubi     Harjumaa

I grupp mängib 1 ringi turniirisüsteemis.

II grupp

 1. Hokiklubi Lions          Valgamaa
 2. Rõuge Snaiprid          Võrumaa
 3. Äksi 39                      Tartumaa
 4. HK Uudeküla             Lääne-Virumaa

II grupp mängib 2 ringi turniirisüsteemis.

Kui vastuvõtval võistkonnal pole võistluskorras väljakut, siis toimub mäng vastasvõistkonna väljakul või lähikonnas oleval väljakul.

Turniir toimub IIHF hokireeglite 2010 - (väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt käesolevale reglemendile.
Erisused IIHF reeglitest:

 • Mängu aeg 3 x 15 minutit puhast aega, vaheaeg 2 minutit.
 • Vahetult enne mängu soojendus 2 minutit (lubatud mitme litriga).
 • Mängu teenindab kaks (2) kohtunikku, ajavõtja ja protokollija; mängu võib erandkorras, kokkuleppel korraldajaga teenindada üks (1) väljakukohtunik.
 • Keelatud on kasutada kehamängu.
 • Löökvisked on lubatud.

Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule eemaldamistega.
Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse võistkonnale 0:5 kaotus ja määratakse trahv 100 eurot.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet ja kui ka see on võrdne, otsustab paremusjärjestuse üldine väravate vahe.

VI.   Autasustamine

Mõlema tugevusgrupi võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid ja treenerit medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid ja treenereid medali ja diplomiga.

VII.   Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 90.- EUR tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.

Korralduskoha klubi või vastu võttev võistkond kindlustab korrasoleva väljaku ja lauakohtunikud.
Vastu võtval klubil/ võistkonnal on kohustus maksta kohtunike tasu ka väljakukohtunikele, mille kompenseerib arve alusel Eestimaa Spordiliit Jõud. Väljakukohtunike tasu on eelnevalt kooskõlastatud võistluste peakohtunikuga.

Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VIII.   Registreerimine

Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 30.jaanuariks 2015.a.

Registreerimisel näidata ära kodu- või treeningväljaku koht ja sobivad kodumängu ajad.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX.   Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Jaan Ahi koos Kaptenite Koguga, kuhu kuulub üks esindaja igast meeskonnast.

Täiendav info EMSL Jõud meistrivõistluste kohta:
Tarmo Volt- telefon 6622652, mobiil 5040612, e-post tarmo@joud.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner