Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises


Juhend


I. Eesmärk

    Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015.a. meistrid lauatennises
    meestele ja naistele kõikides mänguliikides.

II. Aeg ja koht

    Võistlused toimuvad 22.veebruaril 2015.aastal Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.
    Võistluste algus kell 11.00.
    Saabumine kuni 10.30.
    Paarismängule registreerimine lõpeb kell 13.00.

III. Võistluste korraldamine

    Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
    Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate arvust.

IV. Osavõtjad

    Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
    Vanusepiirangut ei ole.

V. Autasustamine

    I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

    1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
    Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: heikki.sool@gmail.com

    2. Registreerimine teha hiljemalt  19.veebruariks 2015.a.
    Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
    http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse
ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII.Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 7 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale.
Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

    1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
    2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Haapsalu Lauatenniseklubi
 

 

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner