Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikud meistrivõistlused sulgpallis

JUHEND

 1. Eesmärk ja ülesanne
  1. Elavdada huvi ja hoogustada sulgpalli harrastamist Eestis.
  2. Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015.a. maakondlik paremusjärjestus sulgpallis.

 2. Aeg ja koht
  Võistlused toimuvad 15.märtsil 2015 algusega kell 10.30 Tallinnas, Tondiraba sulgpallihallis.

 3. Korraldamine
  Võistlused korraldab Eestimaa spordiliit Jõud.
  Võistluse peakorraldaja – Rene Kundla, telefon 502 2860.
  Võistluse peasekretär – Katre Roopere.

 4. Osavõtjad ja programm
  Osalevad saavad maakondade 2-4 liikmelised võistkonnad.
  Kokku saab osaleda maksimaalselt 16 võistkonda.

  Üks kohtumine koosneb naiste ja meeste üksikmängust ning segapaarismängust.
  Mängude järjekord: naiste üksikmäng, meeste üksikmäng, segapaarismäng.
  Segapaarimäng mängitakse ka juhul kui seis pärast üksikmänge on 2:0.

 5. Võistlussüsteem
  Alagrupid + play-off. Lõplik süsteem selgub pärast osalevate võistkondade arvu selgumist.

 6. Autasustamine
  Võitjat võistkonda autasustatakse karikaga. I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega.

 7. Registreerimine
  Võistlustele registreerimine teostada  EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 10.märtsiks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Mitteosalevatest maakondadest vabaks jäänud lisakohtadele saavad soovi avaldanud maakonnad kohad vastavalt spordiregistri harrastajate statistikale
(esimene vaba koht läheb enim sulgpalli harrastavale maakonnale jne).

 1. Majandamine
  Osavõtumaks on 20 eurot võistkonna kohta.
  Osavõtumaks palun tasuda arve alusel EMSL Jõud arveldusarvele, SEB EE591010052037323002.

 2. Üldiselt
  1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
  2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.


  Eestimaa Spordiliit Jõud


 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner