Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend

Eesmärk

Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.
Selegitada välja EMSL "Jõud" 2005.a. meistrid ja maakondlik paremusjärjestus.

Aeg, koht ja registreerimine

EMSL "Jõud" meistrivõistlused toimuvad 7.mail 2005.a. algusega kell 10.00 Pärnumaal Saugas (Sauga Vallamaja, Selja tee 1a). Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt  02.maiks 2005.a. Heino Merilaine tel. 4461201; mob.52 06092.
Maakonna nimeline ülesandmisleht esitada läbiviijale koos osavõtumaksuga, mis on igalt võistlejalt 50.- krooni.

Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.

Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a. (1951.a. ja hiljem sünd.) ja 55+ (1950.a. ja varem sünd.)
- mehed kuni 59.a.(1946.a.ja hiljem sünd.) ja 60+ (1945.a.varem sünd.)

Korraldamine ja tulemuste arvestamine

Võistluste ettevalmistamist ja läbiviimist juhib EMSL "Jõud", tehniliseks läbiviijaks on Pärnumaa KMK "Ring".
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja  lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru sveitši süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini. Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliinis annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II jne. vooru järgsed punktid.
Ringsüsteemis võrdsete punktide korral määrab paremuse:
a) omavaheline matš (matšide suhe)
b) suurem võitude arv

Võistkonna arvestusse lähevad 6 parema võistleja tulemused, kusjuures igas võistlusklassis annab I koht 15 punkti, II-14 p., III-13 p. jne. Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema osavõtuarvuga võistlusklassis.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall.

Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL "Jõud" poolt medali ja diplomiga ning võitjaks tulnud võistkonda karika ja diplomiga, II ja III koha võistkonda diplomiga.

Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  võistlusmäärustele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner