Eestimaa Spordiliit Jõud 2015. aasta meistrivõistlused ujumises

Juhend

I. Eesmärk
1.      Pakkuda Eesti maakondades elavatele ujujatele võistlemisvõimalusi.
2.      Selgitada EMSL Jõud 2015.a. meistrid ja paremad maakondade võistkonnad ujumises.  

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad laupäeval, 18.aprillil 2015.aastal Tartus, Aura keskuse ujulas http://www.aurakeskus.ee/ujula/tutvustus/

Soojendusujumine kell 13.15. Startide algus kell 14.00.

III. Korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tartumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Ujumise Spordiklubi, MTÜ
Võistluste peakohtunik on Kaja Haljaste, telefon 511 7839,  e-post info@ujumine.ee
Võistluste peasekretär on Maire Aru, telefon 522 5150 e-post voistlus@ujumine.ee

IV. Osalejad ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistlused on individuaal-võistkondlikud.

Individuaalarvestus peetakse järgmistes vanuseklassides:
-          mehed  (s.1998 ja varem)
-          naised (s.1998 ja varem)
-          poisid (s.1999 ja hiljem)
-          tüdrukud (s.1999 ja hiljem).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 12 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanusegrupist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.

I koht annab 25 punkti, II koht - 22 punkti,  III koht - 20 punkti, 4.koht - 18 punkti, 5.koht - 17 punkti jne.
Teateujumises on koefitsient 3.

Võistlusalad:
100 m  vabalt             M, P, N, T
100 m  rinnuli              M, P, N, T
100 m  selili                M, P, N, T
4 x 50 m  vabalt teateujumine               2 M/P + 2 N/T

Teateujumises võisteldakse ühes vanusegrupis.

V. Autasustamine
Individuaalarvestuses autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medali ja diplomiga.

Teateujumises I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.

Võistkondlikus arvestuses võitjaks tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga,
II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
Korraldajal ja läbiviijal on õigus anda välja eriauhindu.

VI. Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada hiljemalt 15.aprillil 2015.a, EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.

Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 

Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

 Kohapeal registreerimise kinnitamine ja paranduste täienduste tegemine kl. 13.00 kuni 13.30-ni.   

VII. Majandamine ja osavõtumaksud
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta.

Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega  Ujumise Spordiklubi MTÜ arveldusarvele
IBAN: EE63 2200 2210 2512 8610 /Swedbank/

Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt
1.      Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  FINA võistlusmäärustele.
2.      Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit
Ujumise Spordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner