Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks. 
2. Selgitada EMSL Jõud 2015.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 15.-17.mail 2015.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 15.mail kell 15.00, 16.mail kell 10.00 ja 17.mail kell 9.00.

III. Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja võistluspaigas viib läbi Elva Laskespordiklubi,
kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, telefon 505 4006.

IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava
Kellaaeg  tähistab  võistluslaskude stardi hetke.

Reedel 15. mail kell 15.00

Suur saal

15.00  Liikuv märk (30 + 30)  mehed                                       

Laupäev, 16. mai

Suur 50 m tiir

10.00  3 x 40 lasku 1 vahetus  mehed, meesjuuniorid (sünd 1995 ja hiljem)

Väike 50 m tiir Sius Ascor

10.00  3 x 20 lasku  3 vahetust naised, naisjuuniorid (sünd 1995 ja hiljem)    


25 m tiir

10.00    Standardpüstol 20 + 20 + 20    2 vahetust mehed, meesjuuniorid
13.00  Spordipüstol 30 + 30 3 vahetust   mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid   


Liikuva märgi tiir

10.00 Jooksev metssiga (30 + 30)                         mehed                                    
 

Pühapäev, 17. mai

Väike 50 m tiir Sius Ascor

 9.00  60 lasku lamades  4 vahetust naised, naisjuuniorid             

Suur 50 m tiir

 9.00  60 lasku lamades  2 vahetust mehed, meesjuuniorid          
14.00  60 lasku vabapüstol  1 vahetus mehed, meesjuuniorid               

25 m tiir

 9.00  Olümpiakiirlaskmine 5 vahetust  mehed, meesjuuniorid            

Liikuva märgi tiir

 10.00  Jooksev metssiga (20 + 20) vahelduv kiirus mehed                                     

VI. Arvestus
Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.

Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis
(v.a. Liikuv märk 30+30l) olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.


VII. Autasustamine
I - III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt
kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II - III kohale tulnud võistkondi diplomitega.


VIII. Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust,
mis on 6 EUR iga harjutuse kohta.
Osavõtumaks tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. EE282200001120119799
või sularahas võistluspaigas. 

IX. Registreerimine
1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 12. maiks 2015.a. elektronposti aadressil karl@tehvandi.ee
näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused või EMSL Jõud koduleheküljel asuva
registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad

Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega
.

2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 745 6582 või mobiil 505 4006.

X. Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner