20. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND                                                         


I. Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Tähistada 20 aasta möödumist esimese omavalitsusjuhtide suvise mitmevõistluse korraldamisest.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 29.-30. juulil 2015. aastal Jõgevamaal, Tabiveres.
Saabumine kolmapäeval, 29. juulil kell 11.00-12.00 ( Äksi Motell ).

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tabivere Vallavalitsuse, Tabivere Rahvaspordiklubi ja Jõgevamaa Spordiliiduga „Kalju“.

Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V. Spordialade programm

 1. Kivivise
 2. ATV
 3. BMX
 4. Noolevise
 5. Kanuusõit
 6. Suundorienteerumine
 7. Korvpalli visked
 8. Õhupüssist laskmine
 9. Kettaheide täpsusele
 10. Mälumäng

  VI. Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII. Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
 2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 3. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 4. Alade võitjaid autasustatakse meenega.
 5. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.


VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud ja Tabivere Vallavalitsuse eelarvest.
Osavõtumaks on 110 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 45 € (sisaldab toitlustamist, majutamist). Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda  Tabivere Rahvaspordiklubi arveldusarvele 412200221029670449 Swedbankis

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 21. juuliks 2015.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine e-posti aadressil: sport@tabivere.ee

Info spordialade kohta:

 1. Kivivise – Toimub Äksi kiriku pargis
  Kivivise  erinevatest asenditest (üle pea taha, jalgade vahelt taha, jalgade vahelt ette, küljelt). Kivi raskus ca. 12 kg. Paremusjärjestuse määrab nelja viske pikkuse summa.

 2. ATV – Toimub Äksi Motoklubis
  Võistlus toimub maha märgitud rajal täpsuse ja osavuse peale. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg ja kogutud karistuspunktid.

 3. BMX – Toimub Tabivere BMX rajal
  Sõidetakse spetsiaalsete jalgratastega Tabivere BMX krossi rajal. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

 4. Noolevise – Toimub Äksi kiriku pargis
  Klassikaline noolevise. Igal võistlejal 11 viset 3 m distantsilt, arvesse läheb 10 paremat viset.

 5. Kanuusõit – Toimub Äksi kiriku pargis
  Paremusjärjestus määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

 6. Orienteerumisjooks – Toimub Tabivere staadionil ja Tabivere pargis
  Suundorienteerumine avatud maastikul ilma kaardita.

 7. Korvpalli visked – Toimub Tabivere staadionil
  Paremuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

 8. Õhupüssist laskmine – Toimub Tabivere põhikooli saalis
  Lastakse 10 lasku püsti asendist. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

 9. Kettaheide täpsusele – Toimub Tabivere staadionil
  Kettaheide toimub 20 m kaugusele 10 m laiusesse koridori. Ketta kaal meestel 2 kg ja naistel 1 kg, heidetakse kolm katset. Paremusjärjestuse määrab 20 kaugusel asuvale joonele heidetud  lähim katse.

 10. Mälumäng – Toimub Tabivere põhikoolis
  20 küsimust (10 sport ja 10 varia).

Muu info

Tabivere Vallavalitsus - Tarmo Raudsepp, telefon 5695 8663
Tabivere Rahvaspordiklubi - Toomas Rosenberg, telefon 516 4623

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!
Ootame kõiki spordihuvilisi omavalitsusjuhte Jõgevamaale!

Ajakava

Kolmapäev, 29. juuli
11.30 - 12.00    saabumine ja registreerimine (Äksi Motell), tervitus, avasõnad
12.30               1. ala  Kivivise
13.30               lõunasöök
14.00               2. ja 3. ala  ATV sõit ja BMX kross. Osalejad jagatakse kahte gruppi.
17.00               4. ala  Noolevise
18.00               5.ala  Kanuusõit
19.30               saun
21.00               õhtusöök ja esinejad

Neljapäev, 30.juuli

8.30 - 9.15       hommikusöök
9.30                6.ala      Suundorienteerumine
10.30              7.-9.ala  Kettaheide täpsusele, Õhupüssist laskmine, Korvpalli visked
12.30              10.ala     Mälumäng
14.00              lõunasöök
15.00              lõpetamine ja autasustamine

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tabivere Vallavalitsus
Tabivere Rahvaspordiklubi
Jõgevamaa Spordiliit Kalju

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner